Du er her:

Funksjonell familieterapi (FFT)

Funksjonell familieterapi (FFT) er en evidensbasert behandlingsmetode for familier hvor en ungdom (11–18 år) viser atferdsvansker. Metoden er utviklet av Jim Alexander, ph.d., og hans kolleger gjennom mer enn tretti år.

FFT tilbys som behandlingsform i USA og i flere europeiske land, deriblant Norge, Sverige, Danmark, Nederland, Irland, England og Skottland. Evalueringsforskning har vist at Funksjonell familieterapi gir god hjelp til familier og ungdom med atferdsvansker, samt virker forebyggende i forhold til problemutvikling hos yngre søsken.

Filmen viser hva FFT kan gjøre, og hvordan familien er kjernen i behandlingen.

Om metoden 
I Funksjonell familieterapi blir ungdommens atferd sett i sammenheng med hvordan alle i familien gjensidig påvirker hverandre. Metoden fokuserer på å bedre familiens samspill, kommunikasjon og problemløsningsferdigheter, samt å endre eventuelle uheldige oppdragelsesstrategier. Behandlingen er inndelt i tre faser med følgende hovedmålsettinger:

Involverings- og motivasjonsfasen

 • Etablere en god og balansert kontakt med alle familiemedlemmene
 • Redusere negativitet og beskyldende kommunikasjon
 • Etablere en relasjonell problemforståelse i familien
 • Skape håp om at det er mulig å løse de problemene familien står ovenfor
 • Kartlegge risikofaktorer og beskyttelsesfaktorer

Atferdsendringsfasen

 • Utforme en endringsplan tilpasset familiens behov og relasjoner
 • Gjennomføre endringsplanen med fokus på opplevelse av mestring
 • Trening i konkrete ferdigheter som kommunikasjon, konflikthåndtering og problemløsning

Generaliseringsfasen

 • Opprettholde positive atferdsendringer over tid
 • Generalisere bruken av ferdigheter til nye områder
 • Sette familien i stand til å løse framtidige problemer på egen hånd
 • Bidra til at familien kan benytte seg av hjelp og støtte i nærmilljø og nettverk

FFT-behandling har vanligvis et omfang på 10–30 terapitimer over en periode på 3–6 måneder.

For mer detaljert beskrivelse av FFT kan følgende artikkel leses:

Mørkrid, D., & Christensen, B. (2007). Funksjonell familieterapi: En evidensbasert familieterapeutisk behandling for ungdom og familier med alvorlige atferdsvansker. Tidsskriftet Norges barnevern, 84, 15–23.

For mer informasjon om FFT, kontakt NUBUs spesialrådgiver Dagfinn Mørkrid Thøgersen, telefon: +45 52 50 35 47 eller e-post: d.m.thogersen@nubu.no

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

 

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge AS

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen

0306 Oslo, Tlf: 23 20 58 00
post@nubu.no

Aktuelt
Om oss
Kurs og konferanser

Våre nettsteder

www.pmto.no
www.swis.no
www.barnssosialeutvikling.no

Nettredaktør: Astri Vannebo. Ansvarlig redaktør: Terje Christiansen. ©2017 | Personvern