Du er her:

Tidsskriftet KONTEKSTonline

Samspillet mellom praksis og forskning er grunnleggende i NUBUs virksomhet. Og det er nettopp hva vi ønsker at vårt nye populærvitenskapelige tidsskrift skal speile. Velkommen til et første møte med KONTEKSTonline.

NUBUs oppdrag er å styrke og støtte familiens, barnets og ungdommens utviklingsmuligheter og psykososiale utvikling, og å motvirke uheldig utvikling. NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge – utvikler, implementerer, kvalitetssikrer og evaluerer tiltak rettet mot barn og unge, foreldre, familier, barnehager og skoler.

Forskning forvalter ikke enkle sannheter, men søker gjennom teoretisering og vitenskapelige metoder å identifisere hvordan ting henger sammen, og hvilken praksis og hvilke strategier vi med stor grad av sikkerhet vet støtter barns utvikling. Slik forskning krever metodisk og teoretisk stringens. Ikke minst krever det tett samvirke mellom forskning og praksis.

Det norske samfunn investerer i omfattende tiltak og strategier for å støtte barns utvikling. En utvikling av fruktbare strategier krever et tett samspill mellom forskning, praksis og politikk. Når NUBU investerer i formidling av kunnskap om forsking og praksis, er hensikten ikke bare å formidle kunnskap, men å oppmuntre til utvikling av samspillet mellom forskning, praksis og politiske strategier.

KONTEKSTonline bringer kunnskap om NUBUs virksomhet, men er åpent for bidrag også fra andre kilder. Redaksjonen vil aktivt formidle kunnskap om ny forskning, nye former for praksis, om politiske tiltak og strategier, og om samspillet mellom disse.

Formidling handler ikke bare om spredning av informasjon; formidling representerer en dynamisk bro mellom kunnskap og handling.

KONTEKSTonline har ISSN 2535–4825.

I rammen til høyre finner du det nye tidsskriftet som nedlastbar PDF (side for side).

Klikk her for å lese KONTEKSTonline nr. 1–2018 (som oppslag).

God lesning!

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.