Special Menu

Du er her:

Alt klart for årets PALS-konferanse

Torsdag 14. og fredag 15. september braker det løs, når vi igjen ønsker lærere og andre skolefolk velkommen til PALS-konferanse på Oslo Kongressenter.

Over 600 deltakere er ventet til årets konferanse, som – som alltid – byr på et variert program, anlagt for lærere, skoleledere og andre fagpersoner som jobber for et positivt læringsmiljø i skolen.


Variert program med rød tråd: Hele skolen med!

Årets program kan skilte med et stort spenn av dyktige fagpersoner, interessante temaer og eksempler på PALS-arbeid i praksis. Gjennomgående for alle innlegg på programmet, både i hovedforelesninger og i seminarsesjonene, er at de er rettet mot hvordan vi kan sørge for at alle elever i skolen kan oppleve mestring og inkludering – hele skolen med! 


Solide hovedforelesere

Årets hovedforelesere er Steve Goodman, Edvin Bru, Elisabeth Staksrud og Arne Holte.

Steve Goodman er professor i pedagogisk psykologi og kommer fra Michigan, hvor han har 35 års erfaring fra utdanningsfeltet og er sentral i SW-PBIS (PALS)-arbeidet i USA. Han er leder for Michigan's Behavior and Learning Support Initiative (MiBLSi), en innsats for å fremme elevenes sosiale atferd og skolefaglige læring og utvikling. Han har vært medforfatter på flere forskningsartikler og bokkapitler om intervensjoner som kombinerer læringsstøtte for både atferdsproblemer og lesing. 

Edvin Bru er professor i pedagogisk psykologi ved Læringsmiljøsenteret, Universitetet i Stavanger. Han er utdannet lærer og cand. paed. Hans forskning, publikasjoner og undervisning er knyttet til læringsmiljøets betydning for motivasjon og psykisk helse, samt stress og mestring ved ulike typer belastninger. 

Elisabeth Staksrud er førsteamanuensis ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo. Staksrud har publisert flere bøker og artikler knyttet til barn og unges nettbruk og risiko, samt ytringsfrihet og sensur. Hun har siden 2006 vært med på å lede verdens største prosjekt om barn, unge og Internett (EU Kids Online), og har vært research fellow ved Harvard og London School of Economics.

Arne Holte er professor emeritus i helsepsykologi ved Universitetet i Oslo og nestleder i Psykologiforbundet. Han er tidligere assisterende direktør, fagdirektør og divisjonsdirektør for psykisk helse i Folkehelseinstituttet. For tiden arbeider han med befolkningsrettete strategier for å fremme psykisk helse og forebygge psykiske lidelse i Norge; under EØS-avtalen som rådgiver for Estland, Slovenia, Tsjekkia, Ungarn og Portugal; og med hvordan psykisk helse kan integreres i bistands- og utviklingspolitikken overfor fattige land. 


Organiserte innsatser med tiltak for alle elever

Lærere og andre ansatte i skolen skal møte og se barn og unge, sikre dem godt læringsutbytte, sosiale ferdigheter, sørge for mestring og godt læringsmiljø, og ikke minst sørge for godt skole–hjem-samarbeid. Oppgavene er mange og sammensatte. For å kunne møte alle utfordringene, er det viktig at skolen organiserer sine innsatser gjennom prinsippet om «respons til intervensjon». Det vil si kunnskapsbaserte tiltak på ulike nivåer; noe for alle (universielt), mer til noen (selektert) og mye til enkelte (indikert nivå). Utvikling av leseferdigheter, matematikkferdigheter, sosiale ferdigheter og god psykisk helse er nært knyttet sammen, og er påvirket av skolens psykososiale læringsmiljø. Årets PALS-konferanse vil i tillegg til å presentere forskning om dette, belyse hvordan skolene på ulike måter kan jobbe aktivt for å integrere disse innsatsene gjennom et godt implementeringsarbeid.

Vi ser fram til to inspirerende og lærerike dager på Kongressenteret. Velkommen! 

Mer informasjon om konferansen finner du på www.palskonferansen.no.

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

 

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge AS

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen

0306 Oslo, Tlf: 23 20 58 00
post@nubu.no

Aktuelt
Om oss
Kurs og konferanser

Våre nettsteder

www.pmto.no
www.swis.no
www.barnssosialeutvikling.no

Nettredaktør: Astri Vannebo. Ansvarlig redaktør: Terje Christiansen. ©2017 | Personvern