Special Menu

Silje Hukkelberg

Silje Hukkelberg

Silje Hukkelberg

Stilling Forsker
Avdeling Forskningsavdelingen
E-post
Telefon 48 84 23 07

Kompetanseområder

 • Problematferd hos barn
 • Konseptualisering og måling av atferdsproblemer og sosial kompetanse
 • Evaluering av intervensjoner rettet mot foreldre
 • Virksomme programkomponenter; programfaktorer vs. terapeutfaktorer

        Metodekompetanse

 • Structural equation modeling (SEM)
 • Bifactor modeller i SEM
 • Invariance testing
 • Longitudinal (cascade) analysis
 • Network analysis
 • Meta-Analyses

Pågående prosjekter

 • Evaluering av måleinstrumenter (bl.a. Eyberg, The study investigated  dimensionality in the Home)
 • Evaluering av ulike komponenter i PMTO og BPT
 • Meta-analyse av assosiasjonen mellom problematferd og sosial kompetanse, samt relevante moderatorer
 • Kaskademodeller av problematferd, sosial kompetanse og depresjon/angst og hvordan atferd påvirkes av PMTO og BPT
 • Problematferd hos barn og unge? En nettverkanalyse
 

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge AS

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen

0306 Oslo, Tlf: 23 20 58 00
post@nubu.no

Aktuelt
Om oss
Kurs og konferanser

Våre nettsteder

www.pmto.no
www.swis.no
www.barnssosialeutvikling.no

Nettredaktør: Astri Vannebo. Ansvarlig redaktør: Terje Christiansen. ©2017 | Personvern