Special Menu

Forskning

Forskningen ved NUBU foregår i intervensjons- eller tiltaksprosjekter, og i utviklingsprosjekter. Hensikten er å beskrive og analysere barns læring og utvikling, samt å styrke forbindelsen mellom forskning og praksis.

NUBU driver forskning, implementering, opplæring og videreutvikling av metoder knyttet til forebygging og behandling av alvorlige atferdssvansker hos barn og ungdom. Forskningsavdelingen utfører tiltaksforskning i forbindelse med evaluering og utvikling av disse metodene. I tillegg er flere av senterets forskere engasjert i forskning om utbredelse og utvikling av atferdsproblemer blant barn og unge gjennom den longitudinelle studien Barns sosiale utvikling (BONDS).

 

Våre forskningsprosjekter

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

 

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge AS

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen

0306 Oslo, Tlf: 23 20 58 00
post@nubu.no

Aktuelt
Om oss
Kurs og konferanser

Våre nettsteder

www.pmto.no
www.swis.no
www.barnssosialeutvikling.no

Nettredaktør: Astri Vannebo. Ansvarlig redaktør: Terje Christiansen. ©2017 | Personvern