Du er her:

Hva kan skolen oppnå ved å delta i PALS?

  • Bedre læringsmiljø og trivsel for elever og ansatte – felles verdier og normer
  • Felles ansvar for problemløsning av vanskelige situasjoner
  • Mindre bråk og uro – mer tid til læring
  • Bedre læringslyst og motivasjon
  • Økt kompetanse og mestringslyst
  • Bedre samarbeid mellom skole – hjem
     

Les mer om resultatene fra PALS-studien

Artikkel fra forskning.no  Skoleprogram bedrer læringsmiljøet,  Skoler der lærerne roser mer og føler seg bedre

Artikkel fra International Journal of School & Educational Psychology  School-Wide Positive Behavior Support–Norway: Impacts on Problem Behavior and Classroom Climate

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

 

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge AS

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen

0306 Oslo, Tlf: 23 20 58 00
post@nubu.no

Aktuelt
Om oss
Kurs og konferanser

Våre nettsteder

www.pmto.no
www.swis.no
www.barnssosialeutvikling.no

Nettredaktør: Astri Vannebo. Ansvarlig redaktør: Terje Christiansen. ©2017 | Personvern