Årsrapporter

NUBUs oppdrag er å styrke og støtte familiens, barnets og ungdommens utviklingsmuligheter. Det innebærer å forebygge og redusere barn og unges alvorlige problematferd og styrke deres psykososiale utvikling og sosiale kompetanse. NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge – utvikler, implementerer, kvalitetssikrer og evaluerer evidensbaserte tiltak rettet mot barn og unge, foreldre, familier, barnehager og skoler.

I årsrapportene våre kan du lese vår rapportering på disse områdene:

  • Forskning

  • Utvikling

  • Implementering og tjenestestøtte

  • Formidling

  • Internasjonalt samarbeid

  • Styring, kontroll og HR

Menyen til høyre viser årstall, og innenfor hver mappe ligger den aktuelle årsrapporten, med ulike vedlegg.

 

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

 

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge AS

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen

0306 Oslo, Tlf: 23 20 58 00
post@nubu.no

Aktuelt
Om oss
Kurs og konferanser

Våre nettsteder

www.pmto.no
www.swis.no
www.barnssosialeutvikling.no

Nettredaktør: Astri Vannebo. Ansvarlig redaktør: Terje Christiansen. ©2017 | Personvern