Special Menu

Publikasjoner 2017

NUBUs medarbeidere bidrar til en rekke artikler, bøker og rapporter. Her er påbegynt – og voksende – publikasjonsliste for 2017. Denne vil først være komplett ved årsskiftet. Se meny til høyre for tidligere år.

Artikler med fagfellevurdering

Arnesen, A., Smolkowski, K., Ogden, T., & Melby-Lervåg, M. (2017). Validation of the elementary social behaviour assessment: teacher ratings of students' social skills adapted to Norwegian, grades 1–6. Emotional and Behavioural Difficulties, doi: 10.1080/13632752.2017.1316473.

Bjørnebekk, G., & Kjøbli, J. (2017). Observed callousness as a predictor of treatment outcomes in parent management training. Clinical Child Psychology and Psychiatry, 22, 59–73. doi:10.1177/1359104515621961.

Dearing, E., & Zachrisson, H. D. (2017). Concern over internal, external, and incidence validity in studies of childcare quantity and externalizing problems. Child Development Perspectives. Online first. doi:10.1111/cdep.12224.

Frønes, I. (2017). The high-tech society, youth work and popular education. International journal of open youth work, 1, 88–100.

Gjerde, L., Eilertsen, E. M., Reichborn-Kjennerud, T., McAdams, T., Zachrisson, H. D., Zambrana, I. M., Roysamb, E., Kendler, K., Ystrom, E. (2017). Maternal perinatal and concurrent depressive symptoms and child behavior problems: A sibling control study. Journal of Child Psychology and Psychiatry and Allied Disciplines, 58, 779–786. doi:10.1111/jcpp.12704.

Hilsen, M., Kallander, E., Ruud, T., & Hagen, K. A. (manuscript under review). Health related quality of life in a Norwegian sample of children and adolescents living in families with parental physical or mental illness or substance abuse.

Keles, S., Idsøe, T., Friborg, O., Sirin, S., & Oppedal, B. (accepted). The longitudinal relation between daily hassles and depressive symptoms among unaccompanied refugees in Norway. Journal of Abnormal Child Psychology.

Lund, T., Dearing, E., og Zachrisson, H. D. (2017). Is affluence a risk for adolescents in Norway? Journal of Research on Adolescence. Online first. doi:10.1111/jora.12304.

Petitclerc, A., Côté, S., Doyle, O., Burchinal, M., Herba, C., Zachrisson, H. D., Boivin, M., Tremblay, R. E., Tiemeier, H., Jaddoe, V., Raat, H. (2017). Which Families Use Childcare? Comparing Socioeconomic Selection across Five Western Policy Contexts. International Journal of Child Care and Education Policy, 11:3. doi:10.1186/s40723-017-0028-8.

Tømmerås, T, & Kjøbli, J., (2017). Family resources and effects on child behavior problem interventions: A cumulative risk approach. Journal of child and family studies. Online first. doi:10.1007/s10826-017-0777-6

Bøker og bokkapitler

Bøker

Eng, H., Ertesvåg, S. K., Frønes, I., & Kjøbli, J. (2017). Den krevende foreldrerollen. Familiestøttende intervensjoner. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Kjøbli, J., Eng, H., Ertesvåg, S. K., og Frønes, I. (2017). Å mestre det vanskelige. Individrettede intervensjoner for barn og unge. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Kapitler

Askeland, E., og Kjøbli, J. (2017). Parent management training – Oregon (PMTO): Effektiv hjelp til familier med barn som har atferdsvansker. I H. Eng, S. K. Ertesvåg, I. Frønes, & J. Kjøbli, J. (2017). Den krevende foreldrerollen. Familiestøttende intervensjoner. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Christensen, B., Tollefsen, N,. Ogden, T. (2017). Multisystemisk terapi (MST). I Eng, H., Ertesvåg, S. K., Frønes, I., & Kjøbli, J. (2017). Den krevende foreldrerollen. Familiestøttende intervensjoner. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Christensen, B., og Ervik-Jeannin, R. (2017). Treatment foster care Oregon. I H. Eng, S. K. Ertesvåg, I. Frønes, & J. Kjøbli (red). Den krevende foreldrerollen. Familiestøttende intervensjoner. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Frønes, I. (2017): Sosialisering. I D. T. Gravesen (Red). Pædagogik i skole og fritid. København: Hans Reitzelz Forlag. 

Frønes, I., Eng, H., Ertesvåg, S. K., og Kjøbli, J. (2017): Intervensjon og evidens; forståelse og utfordringer. I S. K. Ertesvåg, H. Eng, I. Frønes, og J. Kjøbli (red). Risiko, intervensjon og evidens. Utfordringer og strategier for barnevern, utdanning, helse og politikk. Oslo: Gyldendal.

Frønes, I. (2017): Høyterskelsamfunnet. Om oppvekst, intervensjon og evidens i kompetansesamfunnet. I I. Frønes, H. Eng, S. K. Ertesvåg, og J. Kjøbli (red). Risiko, intervensjon og evidens. Utfordringer og strategier for barnevern, utdanning, helse og politikk

Thøgersen, D. M,, og Bjørnebekk, G. (2017). Funksjonell familieterapi. I H. Eng, S. K. Ertesvåg, I. Frønes, & J. Kjøbli (red). Den krevende foreldrerollen. Familiestøttende intervensjoner. Oslo: Gyldendal Akademisk.

 

 

 

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

 

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge AS

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen

0306 Oslo, Tlf: 23 20 58 00
post@nubu.no

Aktuelt
Om oss
Kurs og konferanser

Våre nettsteder

www.pmto.no
www.swis.no
www.barnssosialeutvikling.no

Nettredaktør: Astri Vannebo. Ansvarlig redaktør: Terje Christiansen. ©2017 | Personvern