Special Menu

Publikasjoner 2017

NUBUs medarbeidere bidrar til en rekke artikler, bøker og rapporter. Her er påbegynt – og voksende – publikasjonsliste for 2017. Denne vil først være komplett ved årsskiftet. Se meny til høyre for tidligere år.

Artikler med fagfellevurdering

Arnesen, A., Smolkowski, K., Ogden, T., & Melby-Lervåg, M. (2017). Validation of the elementary social behaviour assessment: teacher ratings of students' social skills adapted to Norwegian, grades 1–6. Emotional and Behavioural Difficulties, doi: 10.1080/13632752.2017.1316473.

Bjørnebekk, G., & Kjøbli, J. (2017). Observed callousness as a predictor of treatment outcomes in parent management training. Clinical Child Psychology and Psychiatry, 22, 59–73. doi:10.1177/1359104515621961.

Dearing, E., & Zachrisson, H. D. (2017). Concern over internal, external, and incidence validity in studies of childcare quantity and externalizing problems. Child Development Perspectives. Online first. doi:10.1111/cdep.12224.

Frønes, I. (publiseres 2017). The high tech society, youth work and popular education. International journal of open youth work

Frønes, I. (in press). Genetikk, mening og den sosiale handling. Sosiologisk Tidsskrift  nr. 4.

Gjerde, L., Eilertsen, E. M., Reichborn-Kjennerud, T., McAdams, T., Zachrisson, H. D., Zambrana, I. M., Roysamb, E., Kendler, K., Ystrom, E. (2017). Maternal perinatal and concurrent depressive symptoms and child behavior problems: A sibling control study. Journal of Child Psychology and Psychiatry and Allied Disciplines. Online first. doi:10.1111/jcpp.12704.

Hilsen, M., Kallander, E., Ruud, T., & Hagen, K. A. (manuscript under review). Health related quality of life in a Norwegian sample of children and adolescents living in families with parental physical or mental illness or substance abuse.

Keles, S., Idsøe, T., Friborg, O., Sirin, S., & Oppedal, B. (accepted). The longitudinal relation between daily hassles and depressive symptoms among unaccompanied refugees in Norway. Journal of Abnormal Child Psychology.

Lund, T., Dearing, E., og Zachrisson, H. D. (2017). Is affluence a risk for adolescents in Norway? Journal of Research on Adolescence. Online first. doi:10.1111/jora.12304.

Petitclerc, A., Côté, S., Doyle, O., Burchinal, M., Herba, C., Zachrisson, H. D., Boivin, M., Tremblay, R. E., Tiemeier, H., Jaddoe, V., Raat, H. (2017). Which Families Use Childcare? Comparing Socioeconomic Selection across Five Western Policy Contexts. International Journal of Child Care and Education Policy, 11:3. doi:10.1186/s40723-017-0028-8.

Tømmerås, T, & Kjøbli, J., (2017). Family resources and effects on child behavior problem interventions: A cumulative risk approach. Journal of child and family studies. Online first. doi:10.1007/s10826-017-0777-6

Bøker og bokkapitler

Bøker

Eng, H., Ertesvåg, S. K., Frønes, I., & Kjøbli, J. (2017). Den krevende foreldrerollen. Familiestøttende intervensjoner. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Kjøbli, J., Eng, H., Ertesvåg, S. K., og Frønes, I. (2017). Å mestre det vanskelige. Individrettede intervensjoner for barn og unge. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Kapitler

Askeland, E., og Kjøbli, J. (2017). Parent management training – Oregon (PMTO): Effektiv hjelp til familier med barn som har atferdsvansker. I H. Eng, S. K. Ertesvåg, I. Frønes, & J. Kjøbli, J. (2017). Den krevende foreldrerollen. Familiestøttende intervensjoner. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Christensen, B., Tollefsen, N,. Ogden, T. (2017). Multisystemisk terapi (MST). I Eng, H., Ertesvåg, S. K., Frønes, I., & Kjøbli, J. (2017). Den krevende foreldrerollen. Familiestøttende intervensjoner. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Christensen, B., og Ervik-Jeannin, R. (2017). Treatment foster care Oregon. I H. Eng, S. K. Ertesvåg, I. Frønes, & J. Kjøbli (red). Den krevende foreldrerollen. Familiestøttende intervensjoner. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Frønes, I. (2017): Sosialisering. I D. T. Gravesen (Red). Pædagogik i skole og fritid. København: Hans Reitzelz Forlag. 

Frønes, I., Eng, H., Ertesvåg, S. K., og Kjøbli, J. (2017): Intervensjon og evidens; forståelse og utfordringer. I S. K. Ertesvåg, H. Eng, I. Frønes, og J. Kjøbli (red). Risiko, intervensjon og evidens. Utfordringer og strategier for barnevern, utdanning, helse og politikk. Oslo: Gyldendal.

Frønes, I. (2017): Høyterskelsamfunnet. Om oppvekst, intervensjon og evidens i kompetansesamfunnet. I I. Frønes, H. Eng, S. K. Ertesvåg, og J. Kjøbli (red). Risiko, intervensjon og evidens. Utfordringer og strategier for barnevern, utdanning, helse og politikk

Thøgersen, D. M,, og Bjørnebekk, G. (2017). Funksjonell familieterapi. I H. Eng, S. K. Ertesvåg, I. Frønes, & J. Kjøbli (red). Den krevende foreldrerollen. Familiestøttende intervensjoner. Oslo: Gyldendal Akademisk.

 

 

 

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

 

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge AS

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen

0306 Oslo, Tlf: 23 20 58 00
post@nubu.no

Aktuelt
Om oss
Kurs og konferanser

Våre nettsteder

www.pmto.no
www.swis.no
www.barnssosialeutvikling.no

Nettredaktør: Astri Vannebo. Ansvarlig redaktør: Terje Christiansen. ©2017 | Personvern