Special Menu

Du er her:

Skole

Et trygt læringsmiljø kjennetegnes av tydelige forventninger til sosiale og skolefaglige kompetansemål og positiv atferd.

I menyen til høyre finner du informasjon om:

Et universelt kartleggingsverktøy som NUBU (tidligere Atferdssenteret) har utviklet for vurdering av leseutvikling for elever i 2 til 5. trinn. Conexus og NUBU har samarbeidet om å innlemme kartleggingsverktøyet i VOKAL. Verktøyet er tilgjengelig for alle grunnskoler i Norge. I inneværende skoleår er det kostnadsfritt å bruke kartleggingsverktøyet i Vokal. Les mer 

 

 

 

Verktøyet Elementary Social Behaviour Assessment (ESBA), som er oversatt fra amerikansk og tilpasset norske forhold, det har foreløpig ikke et norsk navn. Det er et rapporteringsskjema for lærer hvor lærer besvarer spørsmål om elevenes engasjement for læring/skole og sosial fungering. Verktøyet er tilgjengelig for alle grunnskoler i Norge. Les mer

                    

 

Vår skole omfattende modell PALS, som er en norsk tilpasning av de skoleomfattende modellene for SW_PBIS (School-Wide Positive Behavioral Intervention and Support) som bl.a. er utviklet ved Universitetet i Oregon. Modellen er videreutviklet og tilpasset norske forhold av NUBU. Les mer

PALS-forskningen viser en reduksjon i problematferd både i og utenfor klasserommet, og at PALS bidrar til bedre klassemiljø og økt inkludering. Nå kan kommuner/skoler søke om å implementere PALS fra skoleåret 2018/19. Les mer

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.