NUBUs styre

Styret har sju medlemmer. Disse oppnevnes av eierne (Universitetet i Oslo), etter forslag fra bevilgende myndighet, samt at én representant (med vara) velges blant NUBUs ansatte. Generalforsamlingen oppnevner styreleder.

Tore Hansen, professor emeritus, Institutt for statsvitenskap, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo, styreleder.

Monica Dalen, professor, Institutt for spesialpedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo, styremedlem (også vara for styreleder).

Erik Gulbrandsen, direktør Unirand AS, styremedlem.

Frid A. Hansen, fagsjef, Borgestadklinikken – Korus-Sør, styremedlem.

Gerd Andreassen, fagleder i avdeling for helse og velferd, Kommunenes sentralforbund (KS), styremedlem.

Bo Vinnerljung, professor, Institusjonen for Socialt Arbeid, styremedlem.

Knut Taraldsen, spesialkonsulent  i utviklingsavdeling ungdom, NUBU, ansattes representant.

Vararepresentanter

Monica Melby-Lervåg, professor, Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo, vara for UIOs medlemmer i styret.

May Britt Drugli, nestleder ved RKBU Midt-Norge, personlig vara for Frid A. Hansen.

Aina Geitz, leder for helse, Oppegård kommune.

Reidar Jakobsen, forskningsdirektør, RKBU Vest.

Inger-Hege Utgarden, rådgiver, administrasjonsavdelingen, NUBU, ansattes vararepresentant.

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

 

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge AS

Essendrops gate 3
Postboks 7053 Majorstuen

0306 Oslo, Tlf: 23 20 58 00
post@nubu.no

Aktuelt
Om oss
Kurs og konferanser

Våre nettsteder

www.pmto.no
www.swis.no
www.barnssosialeutvikling.no

Nettredaktør: Astri Vannebo. Ansvarlig redaktør: Terje Christiansen. ©2017 | Personvern