Special Menu

Du er her:

NUBU søker psykologspesialist i 100 % fast stilling

NUBU søker psykologspesialist til stilling som spesialrådgiver ved utviklings- og implementeringsavdelingen. Spesialrådgiver ved utviklings- og implementeringsavdelingen har ansvar for implementering og fagutvikling knyttet til behandlingsmetoden Multisystemisk terapi (MST).

Ansvarsområdet for stillingen omfatter arbeidet med implementering, kvalitetssikring og utvikling av MST, samt utvikling og oppfølging av andre evidensbaserte behandlingsmetoder for familier og ungdom med sammensatte vansker. Utviklings- og implementeringsavdelingen består av 6 spesialrådgivere, 3 spesialkonsulenter, 6 regionkoordinatorer for metodene PMTO og TIBIR, samt fagdirektør. Avdelingen har et nasjonalt faglig ansvar for kvalitetssikringen av implementeringen og det kliniske arbeidet som utøves i metodene senteret er involvert i. Dette innebærer omfattende og løpende samarbeid med kommunale, regionale, nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere.

Arbeidet gjøres i samsvar med NUBUs strategi og i et forpliktende samarbeid med forskningsavdelingen, og eksterne samarbeidspartnere, nasjonalt og internasjonalt. Spesialrådgiver deltar i det pågående utviklingsarbeidet ved avdelingen. Spesialrådgiver rapporterer til fagdirektør ved utviklings- og implementeringsavdelingen. 
Vi søker etter en erfaren psykologspesialist med inngående kjennskap til behandlingsmetoden MST og kunnskap og kompetanse om ungdom og familier med atferdsproblemer og sammensatte vansker. Videre er det en fordel med erfaring og kompetanse innen implementering av forskningsbaserte behandlingsmetoder. 

Arbeidsoppgavene omfatter:
•    Delta i implementering og fagutvikling av metoden Multisystemisk terapi (MST).
•    Delta i faglig ledelse og oppfølging av MST-konsulentene i Bufetat og MST-teamene, herunder opplæring, videreutvikling og kvalitetssikring. Dette gjøres i samarbeid med spesialrådgiver, som er MST-Network Partner Director på vegne av senteret.
•    Ha overordnet ansvar for og koordinering av den kvantitative kvalitetssikringen av MST.
•    Ha ansvar for at det generes rapporter til MST-Services og regionrapporter til Bufetat gjennom NUBUs kvalitetssikringsdatabase.
•    Bidra til avdelingens arbeid med videreutvikling av kunnskap og nye metoder for familier og ungdom med atferdsproblemer.
•    Deltakelse i oppdragsbasert utviklingsarbeid på tvers av avdelinger ved NUBU og andre fagmiljøer.
•    Bidra til publisering og annen formidling, inkludert senterets satsning på omdømme og kommunikasjonsarbeid.
•    Synliggjøre NUBUs implementeringskompetanse nasjonalt og internasjonalt. 
•    Tilrettelegging for forsknings- og evalueringsarbeid. 
•    Omfattende reisevirksomhet må påregnes. 

Personlige egenskaper:
•    Gode samarbeids- og kontaktskapende evner.
•    Dyktighet i å formidle og integrere informasjon fra ulike instanser.
•    Kan arbeide systematisk og selvstendig.
•    Evne til samhandling, kommunikasjon og nettverksbygging med regionale, nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere.
•    Utviklingsorientert.
•    Evne til å arbeide målrettet og være fleksibel, effektiv og løsningsorientert.

Vi søker deg som:
•    Er en erfaren klinisk psykologspesialist med inngående kunnskap om MST, og med erfaring fra veiledning og konsultasjon av terapeutisk arbeid i MST-team. 
•    Kunnskap om evidensbaserte behandlingsmetoder for ungdom med atferdsproblemer og sammensatte vansker, og deres familier.   
•    Har kunnskap om og praktisk erfaring med implementering av behandlingsmetoder.
•    Har god skriftlig og muntlig formidlingsevne.
•    Har erfaring med opplæring av fagpersoner. 
•    Har god kjennskap til organisering og forvaltning av barnevern og psykisk helse
•    Har gode relasjonelle ferdigheter og kan samarbeide med både nasjonale og internasjonale aktører. 

Vi tilbyr:
•    Spennende faglige utfordringer i et hyggelig arbeidsmiljø med høy kompetanse, faglig fordypning og deltakelse i interessante implementerings- og utviklingsoppgaver innen et nasjonalt satsningsområde. 
•    Fast 100% stilling
•    Gode pensjons- og forsikringsordninger
•    Moderne lokaler sentralt på Majorstuen 
•    Lønn etter avtale 

Søknad med CV sendes per e-post til post@nubu.no. Søkere bes dokumentere utdanning, yrkeserfaring og eventuelle relevante publikasjoner.
Kontaktinformasjon: Anett Apeland, fagdirektør utviklings- og implementeringsavdelingen, epost: anett.apeland@nubu.no eller telefon 982 34 651.

Søknadsfrist: 1. august 2024

Nærmere opplysninger om NUBU finnes på www.nubu.no.
Arbeidsgiver: NUBU - Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge
Sted: Oslo
 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.