Special Menu

Du er her:

NUBU søker tiltaksforsker

NUBU søker ny tiltaksforsker som skal bidra til senterets kunnskapsutvikling knyttet til evaluering av tiltak for utsatte ungdom, samt deres psykososiale utvikling.

Vår nye forsker skal lede og delta i arbeidet med utvikling, implementering og evaluering av tiltak for utsatte unge og deres familier. Tiltakene er forebyggende innsatser og/eller intervensjoner for å redusere et bredt spekter av problematferd og vansker blant ungdom.

Ansvarsområdet for stillingen omfatter planlegging, gjennomføring og oppfølging av forsknings- og utviklingsprosjekter, samt publisering og annen formidling av forskningsresultater. Arbeidet gjøres i samsvar med senterets strategi og i et forpliktende samarbeid med NUBUs utviklingsavdelinger og internasjonale samarbeidspartnere. Stillingen vil ha hovedvekt på utvikling og evaluering av tiltak for utsatte ungdom og deres familier. Stillingen rapporterer til forskningsdirektøren.

Arbeidsoppgaver:

- planlegge, delta i og lede forsknings- og utviklingsprosjekter rettet mot utsatte ungdom og deres familier. Arbeidet vil innebære samarbeid med barnevern, psykisk helsevern, skole, etc.

- bidra til innhenting av eksterne forskningsmidler, gjerne som P.I.

- analysere og tolke data

- produksjon av vitenskapelige forskningsartikler og annen formidling

- søke samarbeid med andre forskningsorganisasjoner, nasjonalt og internasjonalt

- ta aktiv del i alle forskningsavdelingens prosjekter gjennom diskusjoner og samlinger

- samarbeide tett med utviklingsavdeling for ungdom i å utvikle og evaluere tiltak

 

Krav til stillingen:

- Avlagt doktorgrad innenfor psykologi eller annen relevant disiplin

- Kompetanse innen kvantitativ forskningsmetodikk

- God kjennskap til feltet utsatte barn og unge og tjenester for barn og unge

- Prosjektledererfaring, gjerne innen helseforskning

- Meget god fremstillingsevne på engelsk, muntlig og skriftlig

- Erfaring fra nasjonalt og internasjonalt samarbeid, inkludert relevante myndigheter og andre kunnskapssentra

 

Vi ønsker deg som:

- er en erfaren forsker, gjerne med forsker 1-kompetanse

- har prosjektledererfaring

- ivrer for forskningens rolle i utvikling og implementering av effektive tiltak for utsatte barn og unge

- har erfaring med tiltaksforskning knyttet til forebygging og/eller behandling

- samarbeider konstruktivt med andre og kan jobbe selvstendig

 

Vi tilbyr:

- Interessante utviklings- og forskningsoppgaver

- Muligheten til å bli P.I. på forskningsprosjekter

- Et inspirerende og hyggelig fagmiljø

- Fast, 100% stilling

- Gode pensjons- og forsikringsordninger

- Moderne lokaler sentralt på Majorstuen

- Lønn etter avtale

 

Søknad med CV sendes per e-post til post@nubu.no. Søkere bes dokumentere utdanning, yrkeserfaring og publikasjonsliste.

Vi ønsker et inkluderende og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av hvem du er og hvor du kommer fra.

Kontaktinformasjon:

Kristine Amlund Hagen, administrerende direktør,

epost: k.a.hagen@nubu.no

telefon: 934 10 243

Søknadsfrist: 30.september, 2021

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.