Special Menu

Du er her:

NUBUs årsrapport for 2017

I NUBUs årsrapport for 2017 kan du lese om vår rapportering på forskning, implementering, formidling, internasjonalt samarbeid, samt styring, kontroll og HR.

NUBU skal bidra til å styrke og støtte familiens, barnets og ungdommens utviklingsmuligheter. Dette innebærer å forebygge og redusere alvorlig problematferd, samt å styrke psykososial utvikling og sosial kompetanse.

Som følge av dette var NUBU i 2017 − som vanlig − aktiv på mange områder. Årsrapporten vår gjenspeiler det.Årsrapport 2017: Nå er årsrapporten klar. Foto: Forside rapport, illustrasjonsbilde Colourbox.

Her kan du lese om glimt fra året som gikk og få et innblikk i hva ansatte ved senteret gjør for å utføre og formidle oppdraget vårt: Nasjonale og internasjonale konferanse- og seminarbidrag, publisering av fagartikler om siste forskningsresultater, deltakelse i mediene og ikke minst, opplæring i PMTO og TIBIR ute i praksisfeltet. 

NUBUs portefølje av metoder for praksisfeltet er basert på best tilgjengelig kunnskap, fortrinnsvis evidensbasert metodikk. Men ingen metode blir bedre enn kvaliteten ved gjennomføringen i praksis, og NUBU følger metodene tett på flere nivåer, blant annet gjennom egne databaser som bidrar til å sikre god implementeringskvalitet ute i tjenestene. Midtsidene i årsrapporten for 2017 er dedikert til de to databasene Primula − for metodene FFT, MST, TFCO og MST−CAN, og pmto.no − for PMTO og TIBIR.  

Ved siden av årsrapporten har vi også lagt ut årsrapportene til de ulike fagavdelingene, aktivitetsrapporten for 2017, samt styrets årsberetning.

Her finner du årsrapporten 2017.

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.