Special Menu

Du er her:

Opplæring av danske PMTO-terapeuter

Atferdssenteret samarbeider med den danske Servicestyrelsen om innføring av Parent Management Training Oregon-modellen (PMTO) i Danmark. Et team av danske PMTO-terapeuter får denne uken opplæring i sertifisering av nye PMTO-terapeuter.

Opplæringen foregår i forbindelse med den månedlige veiledningen av det danske PMTO-teamet. All veiledning og kvalitetssikring av det danske teamet foregår inntil videre hos Atferdssenetret, fram til at teamet selv kan overta disse funksjonene for framtidige danske PMTO-terapeuter. Teamet, som nå får opplæring i Norge, er ansvarlige for den framtidige implementeringen av PMTO i Danmark. 

– Det har vært givende å kunne dele våre erfaringer med det danske teamet, samtidig som vi har fått ekstra skolering i hvordan man lærer opp og kvalitetssikrer kompetansen hos kolleger i et annet land, sier fagdirektør Elisabeth Askeland ved Utviklingsavdeling barn ved Atferdssenteret.

Atferdssenteret har til nå hjulpet til i opplæringen av tre grupper med danske PMTO-terapeuter. Til sammen er det nå 32 terapeuter i Danmark.

I tillegg bistår Atferdssenteret den danske Servicestyrelsen med implementeringen av det skoleomfattende programmet PALS, der nå fire veiledere er under opplæring.
 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.