Special Menu

Silje Hukkelberg

Silje Hukkelberg

Silje Hukkelberg

Stilling Forsker I
Avdeling Forskningsavdelingen
E-post
Telefon 92 86 85 53

Kompetanseområder

 • Problematferd hos barn
 • Konseptualisering og måling av atferdsproblemer og sosial kompetanse
 • Evaluering av intervensjoner rettet mot foreldre
 • Virksomme programkomponenter; programfaktorer vs. terapeutfaktorer

        Metodekompetanse

 • Structural equation modeling (SEM)
 • Bifactor modeller i SEM
 • Invariance testing
 • Longitudinal (cascade) analysis
 • Network analysis
 • Meta-Analyses

Forskningsprosjekter

 • Evaluering av måleinstrumenter (bl.a. Eyberg, The study investigated  dimensionality in the Home)
 • Evaluering av ulike komponenter i PMTO og BPT
 • Meta-analyse av assosiasjonen mellom problematferd og sosial kompetanse, samt relevante moderatorer
 • Kaskademodeller av problematferd, sosial kompetanse og depresjon/angst og hvordan atferd påvirkes av PMTO og BPT
 • Problematferd hos barn og unge? En nettverkanalyse

Publikasjoner

Hukkelberg, S., & Torsheim, T. (2020) Kunnskapsoppsummering og klassifisering av tiltaket: De Utrolige Årene (DUÅ): Foreldreprogram for Førskolebarn (3-6 år) og Skolebarn (6-12 år). Ungsinn: Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge, 2020, 2:4.

Hukkelberg, S. S. (2019). The Quintessence of Child Conduct Problems: Identifying Central Behaviors using Network Analysis. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment.

Hukkelberg, S., Tømmerås, T., & Ogden, T. (2019). Parent training: Effects beyond conduct problems. Children and Youth Services Review. Doi: 10.1016/j.childyouth.2019.03.009.

Hukkelberg, S., Keles, S., Ogden, T. & Hammerstrøm, K. (2019). The relation between behavioral problems and social competence: A correlational Meta-analysis. BMC Psyciatry. doi.org/10.1186/s12888-019-2343-9. (Open access.)

Hukkelberg, S. & Ogden, T. (2019). What is social competence? An investigation into the concept among children with antisocial behaviors. Emotional and Behavioral Difficulties. doi.org/10.1080/13632752.2019.1687168.

Hukkelberg, S., Amlund Hagen, K. & Askeland Sandbu, R. (2019). MATCH-ADTC – transdiagnostisk behandling for barn og unge i psykisk helsevern. BestPractice.

Hukkelberg, S. (2017) Reexaminiation of child problem behaviors as measured by ECBI: Factor structure and measurement invariance across two parent training interventions, SAGE journals, doi: 1073191117706022.

Hukkelberg, S. & Ogden, T. (2017): General and specific factors of working alliance in parent training: A bifactor exploratory structural equation modelling approach, Psychotherapy Research, Online, doi: 10.1080/10503307.2017.1330574.

Hukkelberg, S., & Ogden, T. (2016). The Home and Community Social Behaviour Scales (HCSBS): dimensionality in social competence and antisocial behaviours. Emotional and Behavioural Difficulties, 21, 377–386.

Hukkelberg, S. S., Reedtz, C., & Kjøbli, J. (2016). Construct Validity of the Eyberg Child Behavior Inventory (ECBI). European Journal of Psychological Assessment. DOI: 10.1027/1015-5759/a000316

Hukkelberg, S. S. (2016). The Eyberg Child Behavior Inventory: factorial invariance in problem behaviors across gender and age. Scandinavian journal of psychology. DOI: 10.1111/sjop.12290

Hukkelberg, S. S., & Ogden, T. (2015). The short Working Alliance Inventory in parent training: Factor structure and longitudinal invariance. Psychotherapy Research, 1–8.

Kjøbli, J., Hukkelberg, S. S., & Ogden, T. (2013). A randomized trial of group parent training: reducing child conduct problems in real-world settings. Behaviour research and Therapy, 51, 113–121.

Hukkelberg, S. S., & Ogden, T. (2013). Working alliance and treatment fidelity as predictors of externalizing problem behaviors in parent management training. Journal of consulting and clinical psychology, 81, 1010.