Special Menu

Inger-Hege Utgarden

Inger-Hege Utgarden

Inger-Hege Utgarden

Stilling Forskningsrådgiver
Avdeling Forskningsavdelingen
E-post
Telefon 95 79 44 63

Kompetanseområder

Forskningsformidling og forskningsadministrasjon. Kommunikasjon og sosiale medier. Forskningslogistikk/datainnsamling. Kvalitative metoder.

Master i sosialantropologi.

Arbeidsområder

– forskningsformidling 

– forskningsstøtte/forskningsadministrasjon

 

Publikasjoner

Utgarden, I.-H. (2023). Hvordan påvirker lærernes kollektive mestringstro elevene? (forskning.no)

Utgarden, I.-H. (2023). Unge foreldre hadde det tøffest under korona-nedstengingen (forskning.no)

Utgarden, I.-H. (2022). Forskningsnytt. KONTEKSTonline, utgave 10. ISSN 235-4825. https://www.nubu.no/utgave-10/forskningsnytt-article3380-2663.html

Utgarden, I.-H. (2022). Å bygge en god skolekultur tar tid. Forskning.nohttps://tinyurl.com/mphdyaub

Utgarden, I.-H. (2022). Forskningsnytt. KONTEKSTonline, utgave 9. ISSN 235-4825. https://www.nubu.no/utgave-9/forskningsnytt-article3349-2652.html

Utgarden, I.-H. & Tømmerås, T. (2021). Innovasjon i forebyggende intervensjoner for barn og unge. KONTEKSTonline, utgave 7. ISSN 2535-4825. https://bit.ly/3z0DEFn

Utgarden, I.-H. (2021). Forskningsnytt. KONTEKSTonline, utgave 8. ISSN 2535-4825. https://www.nubu.no/utgave-8/forskningsnytt-article3314-2635.html 

Utgarden, I.-H. (2021). Forskningsnytt. KONTEKSTonline, utgave 7. ISSN 2535-4825. https://www.nubu.no/utgave-7/forskningsnytt-article3247-2596.html

Aase, H., Lønnum, K., Sørlie, M.-A., Hagen K.A., Gustavson K. & Utgarden, I.-H. "Barn, unge og kriminalitet. Hvordan forhindre at barn og unge kommer inn i eller fortsetter med en kriminell løpebane? Oppsummering og vurdering av virksomme tiltak, behandling og organisering". Rapport 2020. Oslo: Folkehelseinstituttet, 2020.

Utgarden, I.-H. (2020). De andre i klassen betyr mer for sosial utvikling enn forholdet til læreren. forskning.no.

Utgarden, I.-H. (2020) Forskningsnytt. KONTEKSTonline, nr. 6.

Utgarden, I.-H. (2019). Forskningsnytt. Kortversjoner av fagartikler fra 2018. KONTEKSTonline. 3. ISSN 2535-4825. 

Utgarden, I.-H. (2019). Foreldrene til barn med atferdsvansiker får det bedre med rådgivning. forskning.no.

Utgarden, I.-H. (2018). Konsentrater. Kortversjoner av fagartikler fra 2018. KONTEKSTonline, 2, 52–56. ISSN 2535–4825.

Moshuus, G., Backe-Hansen, E., Kristiansen, I.-H., & Suseg, H. (2010). Verdighetsforvaltning i et liv på grensen. NOVA Rapport 16/10: Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring. https://hdl.handle.net/20.500.12199/5002

Kristiansen, I.-H. & Skårberg, A. (2010). Sluttevaluering av utviklingsarbeidet: utsatte unge 17-23 år i overgangsfaser. NOVA Rapport 14/10: Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring. https://hdl.handle.net/20.500.12199/5016

Annaniasen, E. & Kristiansen, I.-H. (2010). Eldre innvandrere og organisasjoner. NOVA Rapport 13/10: NOVA - Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring. https://hdl.handle.net/20.500.12199/5018

Kristiansen, I.-H. (2009). Utsatte unge 17-23 år i overgangsfaser. Underveisevaluering av utviklingsarbeidet. NOVA Notat 05/09. NOVA - Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring. https://hdl.handle.net/20.500.12199/5162

Borg, E., Kristiansen, I.-H., & Backe-Hansen, E. (2008). Kvalitet og innhold i barnehagen. NOVA Rapport 6/08: NOVA - Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring. https://hdl.handle.net/20.500.12199/4960

Kristiansen, I.-H. (2007). Kristenliv i endring. Et antropologisk blikk på endrings- og moderniseringsprosesser i en norsk frikirkelig menighet. Masteroppgave i sosialantropologi, Universitetet i Oslo.