Special Menu

Inger-Hege Utgarden

Inger-Hege Utgarden

Inger-Hege Utgarden

Stilling Kommunikasjonsrådgiver
Avdeling Administrasjonsavdelingen
E-post
Telefon 95 79 44 63

Kompetanseområder

Forskningsformidling og kommunikasjon. Nettsider og sosiale medier. Forskningsadministrasjon. Forskningslogistikk/datainnsamling. Kvalitative metoder.

Arbeidsområder

– forskningsformidling 

– utforme informasjonsmateriell som brosjyrer, rapporter, publikasjoner og nyhetsbrev

– webredaktør med ansvar for innhold på NUBUs nettsider 

– grafisk profil

– sosiale medier

– informasjons- og kommunikasjonskampanjer

– utforming og oppfølging av kommunikasjonsstrategier

– formidlingsrådgivning til fagavdelingene