Special Menu

Kristin Berg Nordahl

Kristin Berg Nordahl

Kristin Berg Nordahl

Stilling Forsker, ansvarlig for observasjonsdata
Avdeling Forskningsavdelingen
E-post
Telefon 99 15 08 03

Kompetanseområder

Observasjon som forskningsmetode, tidlig samhandling mellom foreldre (spesielt fedre) og barn, utvikling av sosial kompetanse og atferdsproblemer.

Publikasjoner

Publiserte artikler med fagfellevurdering

Nordahl, K. B., Zambrana, I. M., & Forgatch, M. S. (2015). Risk and protective factors related to fathers’ positive involvement and negative reinforcement with one-year-olds. Parenting: Science and Practice. 16, 1–21. 

Nordahl, K. B., Janson, H., Manger, T., Zachrisson, H. D. (2014). Family concordance and gender differences in parent-child structured interaction at 12 months. Journal of Family Psychology, 28, 253–259.

Bokkapitler

DeGarmo, D., Nordahl, K. B., & Fabiano, G. A. (2015). Fathers and Coercion Dynamics in Families: Developmental Impact, Implications and Intervention. In: T. J. Dishion & J. Snyder (Eds.), The Oxford Handbook of Coercive Relationship Dynamics. New York: Oxford University Press, Oxford Handbooks Online.

Nordahl, K. B. (2012). Systematisk observasjon av barns samhandling med andre: Muligheter og utfordringer. I Backe-Hansen, E. og Frønes, I. (Red.): Metoder og perspektiver i barne- og ungdomsforskning. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Kristiansen, B. A., Kristoffersen, C. H., Nordahl, K. B., Olseth, A. R. (2012). Praktiskt genomförande. I K. Sundell (Red.), Att göra effektutvärderingar. Stockholm: Socialstyrelsen och Gothia Förlag AB.

Doktorgradsavhandling

Nordahl, K. B. (2014). Early Father-Child Interaction in a Father-Friendly Context: Gender Differences, Child Outcomes, and Predictive Factors Related to Fathers’ Parenting Behaviors with One-Year-Olds, Psykologisk fakultet, Universitetet i Bergen.