Special Menu

Kristin Berg Nordahl

Kristin Berg Nordahl

Kristin Berg Nordahl

Stilling Forsker, ansvarlig for observasjonsdata
Avdeling Forskningsavdelingen
E-post
Telefon 99 15 08 03

Kompetanseområder

Observasjon som forskningsmetode, tidlig samhandling mellom foreldre (spesielt fedre) og barn, utvikling av sosial kompetanse og atferdsproblemer.

Utviklingsarbeid

Prosjektleder for utviklingsarbeidet Utvikling og pilotering av grunnmodell for hjelpetiltak i barnevernet i samarbeid med RBUP Øst og sør og RKBU Vest, på oppdrag fra Bufdir.

 

Publikasjoner

Publiserte artikler med fagfellevurdering

Feldman, J. S., Shaw, D. S., Nordahl, K. B., Backer-Grøndahl, A., Nærde, A. (2022). Stable, longitudinal relations between early paternal supportive parenting and preschool-age children's self-regulation. Social Development, 1-16. https://doi.org/10.1111/sode.12607

Nordahl, K. B., & Sørlie, M. A. (2021). Ny kunnskap om barn i kontakt med barnevernet og psykisk helsevern for barn og unge. Tidsskriftet Norges Barnevern, 98 (2)90-103. https://doi.org/10.18261/ISSN1891-1838-2021-02-02

Olafsen, K. S., Nordahl, K. B., & Drozd, F. (2021). Strukturert videobasert samspillsobservasjon av foreldre og barn. Norges Barnevern, 98(1), 58-80. https://doi.org/10.18261/ISSN1891-1838-2021-01-05

Dalen, M., Nordahl, K. B., Vonheim, K., Janson, H., & Nærde, A. (2020). Mother-child interaction in families with internationally adopted children and families with biological children at age 2: Similarities and differences. Adoption Quarterly, 23(4), 286-311. http://doi.org/10.1080/10926755.2020.1833394.

Nordahl, K. B., Owen, M. T., Ribeiro, L. A & Zachrisson, H.D. (2020). Parenting quality from observational ratings at age 2: validation from Norwegian and U.S Samples. Early Childhood Research Quarterly 53, 379-390. doi.org/10.1016/j.ecresq.2020.05.010.

Ribeiro, L. A., Casey, B., Dearing, B., Nordahl, K. B., Aguiar, C. og Zachrisson, H. D. (2020). Early Maternal Spatial Support for Toddlers and Math Skills in Second Grade, Journal of Cognition and Development, doi:10.1080/15248372.2020.1717494.

Sørlie, M.-A., Hagen, K. A. og Nordahl, K. B. (2020). Development of social skills during middle childhood: Growth trajectories and school-related predictors. International Journal of School & Educational Psychology. https://doi.org/10.1080/21683603.2020.1744492.

Zachrisson, H. D., Owen, M. T., Nordahl, K. B., Ribeiro, L., & Dearing, E. (2020). Too Early for Early Education? Effects on Parenting for Mothers and Fathers. Journal of Marriage and Family. DOI:10.1111/jomf.12701.

Nordahl, K. B., Zambrana, I. M., & Forgatch, M. S. (2015). Risk and protective factors related to fathers’ positive involvement and negative reinforcement with one-year-olds. Parenting: Science and Practice. 16, 1–21. 

Nordahl, K. B., Janson, H., Manger, T., Zachrisson, H. D. (2014). Family concordance and gender differences in parent-child structured interaction at 12 months. Journal of Family Psychology, 28, 253–259.

Bokkapitler

DeGarmo, D., Nordahl, K. B., & Fabiano, G. A. (2015). Fathers and Coercion Dynamics in Families: Developmental Impact, Implications and Intervention. In: T. J. Dishion & J. Snyder (Eds.), The Oxford Handbook of Coercive Relationship Dynamics. New York: Oxford University Press, Oxford Handbooks Online.

Nordahl, K. B. (2012). Systematisk observasjon av barns samhandling med andre: Muligheter og utfordringer. I Backe-Hansen, E. og Frønes, I. (Red.): Metoder og perspektiver i barne- og ungdomsforskning. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Kristiansen, B. A., Kristoffersen, C. H., Nordahl, K. B., Olseth, A. R. (2012). Praktiskt genomförande. I K. Sundell (Red.), Att göra effektutvärderingar. Stockholm: Socialstyrelsen och Gothia Förlag AB.

Doktorgradsavhandling

Nordahl, K. B. (2014). Early Father-Child Interaction in a Father-Friendly Context: Gender Differences, Child Outcomes, and Predictive Factors Related to Fathers’ Parenting Behaviors with One-Year-Olds, Psykologisk fakultet, Universitetet i Bergen.