Nytt tilbud til ungdomsfamilier, Spor nr 4 2007

Artikkel om behandlingsmetoden Funksjonell familieterapi (FFT).
Magasinet utgitt av Nordnorsk kompetansesenter - Rus. Last ned pdf versjon av artikkelen, se boks til høyre.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.