FFT-teamene i Norge

Det finnes i dag fem FFT-team i Norge. Disse finner vi i Bærum, Drammen, Stavanger, Sogn og Fjordane og i Sør-Trøndelag.

FFT-team Bærum
Besøksadresse: Rådmann Halmrastes vei 2, Sandvika
Postadresse: Bærum kommune, Barneverntjenesten, 1304 Sandvika

Maren Løland (Administrativ leder)
Maren.loland@baerum.kommune.no
Tlf: 415 92 724

FFT-team Drammen
Familievernkontorene Drammen-Kongsberg, avdeling Drammen
Post- og besøksadresse: Grønland 68, 3045 Drammen
Tlf: 46 61 77 10

Beate Cecilie Holm (Administrativ leder)
beatececilie.holm@bufetat.no
Tlf: 46 61 85 53

FFT-team Stavanger
Familiesenteret i Stavanger
Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger
Postadresse: Postboks 205 Sentrum, 4001 Stavanger

Joan Christian Twijnstra (Administrativ leder)
joan.christian.twijnstra@bufetat.no
Tlf: 46 61 94 97

FFT-team Sogn og Fjordane
Besøksadresse: Storehagen 1B, 6800 Førde
Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg
Telefon: 46 61 97 56

Frank Leversund (Administrativ leder)
frank.leversund@bufetat.no
Tlf: 46 61 97 56

FFT-team Sør–Trøndelag
Besøksadresse: Prinsens gate 39, 7011 Trondheim
Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg
Telefon: 46 61 76 25

Helga Valør Wist (Administrativ leder)
helga.valor.wist@bufetat.no
Tlf: 46 61 76 25

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.