Special Menu

Du er her:

Barn & Unge-kongressen 2018

Årets Barn og unge-kongress går av stabelen i Bergen i april. Årets hovedtema er barn, vold og omsorgssvikt – Virksom hjelp til barn som offer og som utøver. NUBU er medarrangør for kongressen.

Barn & Unge-kongressen er en videreutvikling av den tidligere «Landskonferansen», som fra 2010 er arrangert i samarbeid mellom NBUP og de fire regionale kunnskapssentrene – RKBU'ene/RBUP Øst og Sør. I år vil også NUBU, samt Bufdir og Helsedirektoratet være medarrangører.

I 2018 vil kongressen særlig fokusere på vold og overgrep mot barn og av barn. Hva vet vi om hva som er gode tiltak for å forebygge vold og om virksomme behandlingstiltak til utsatte barn og unge? Noen barn/unge utøver selv voldelig eller skadelig seksuell atferd mot andre. Hvilke forståelesmodeller har vi, og hva vet vi om virksomme behandlingstilbud for denne gruppen? I tillegg vil konsekvensene andre former for omsorgssvikt har for barns psykiske helse og fungering belyses blant annet gjennom resultater fra norsk og internasjonal forskning.

Hovedforelesere er:

  • Phil Fisher

  • Helmut Remschmidt

  • Charles Borduin

  • Tore Andreasen

  • Richard Swann

  • Camilla Stoltenberg

  • Tom Erlend Skaug

  • Vilde Adolfsen

  • Jamila Reid

  • Maria Jahrmann Bjerke

Samler fagfolk på tvers av profesjoner

Hovedformålet med Barn & Unge-kongressen er å skape oppmerksomhet rundt arbeidet for barn og unge generelt, psykisk helsevern og barnevern spesielt. Dette ønsker vi som arrangerer kongressen å oppnå ved, annethvert år, å samle ulike nasjonale konferanser og seminarer knyttet til barn og unge, til en felles kongress i Bergen. Ved å samle fagfolk på tvers av sektorer, arenaer og profesjoner, kan vi få en felles presentasjon og drøfting av nye forskningsresultater, innovative fagutviklingsprosjekter og politiske veivalg.

Kongressen bygges rundt plenumsforelesninger, parallelle forelesninger og seminarer tirsdag 24., onsdag 25., og torsdag 26. april. Noen av de parallelle seminarene har som mål å etablere en nasjonal arena, et forum, for mer spissede målgrupper, f.eks. «Kontorforum». I tillegg arrangerer «De Utrolige Årene» sine fagdager i tilknytning til kongressen. Alle arrangementene er åpne for alle.

Det vil også arrangeres prekonferanse i forkant av hovedkongressen mandag 23. april og postkonferanse i etterkant den 27. april. Kongressen arrangeres på Radisson Blu Royal Hotel, Bryggen i Bergen.  

For mer informasjon se www.barnogungekongressen.no.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.