Special Menu

Du er her:

Barn & Unge-kongressen 2020

Årets Barn og unge-kongress går av stabelen i Bergen i april. Tittelen til kongressen er «Ung 2020: Prikk lik & unik», og årets hovedtema er psykisk helse hos dagens unge. NUBU er medarrangør for kongressen.

Barn & Unge-kongressen er en videreutvikling av den tidligere «Landskonferansen», som fra 2010 er arrangert i samarbeid mellom NBUP og de fire regionale kunnskapssentrene – RKBU'ene/RBUP Øst og Sør. NUBU var medarrangør i 2018 sammen med Bufdir og Helsedirektoratet , og vil gjenta det i 2020.Ung 2020: Prikk lik & unik: Velkommen til Barn&Unge kongressen 2020!

Hva vet vi om psykisk helse og dagens unge? Hva strever ungdom med? Hva gir mestring? Hvordan ser utfordringsbildet ut? Hvordan påvirker ny digital teknologi psykisk helse hos ungdom? Hva skjer med hjernen under puberteten? Hva er de unge spesielt gode til, og hva trenger de eldre hjerners hjelp med? I hvilken grad kan og skal de unges strev løses individuelt, og i hvilken grad må vi se på vilkårene for deres oppvekst og utvikling? 

Psykisk helse hos ungdom

Under Barn&unge-kongressen 2020 vil vi diskutere disse spørsmålene, og mye mer. I 2020 vil kongressen ha ungdom i fokus. Hvilke forståelsesmodeller vi som tjenesteytere, behandlere og forskere har, hvilke vi mangler og hva vi vet om virksomme behandlingstilbud for ungdom vil stå sentralt. Vi vil også diskutere forutsetninger for ungdoms psykiske helse og deres trivsel og fungering generelt.

Kongressen arrangeres på Radisson Blu Bergen 28. - 30. april 2020.

For påmelding og mer informasjon se www.barnogungekongressen.no.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.