Special Menu

Du er her:

Barn&unge-kongressen 2020

I år blir Barn&unge-kongressen heldigital! Det blir annerledes, men fokuset på de viktige spørsmålene forblir likt som før. Årets konferanse vil ha ungdom i fokus.

UNG 2020: Prikk lik og unik

I år blir Barn&unge-kongressen heldigital! Det blir annerledes, men fokuset på de viktige spørsmålene knyttet til barn og unge forblir likt som før. 

Hva vet vi om psykisk helse og dagens unge? Hva strever ungdom med? Hva gir mestring? Hvordan ser utfordringsbildet ut? Hvordan påvirker ny digital teknologi psykisk helse hos ungdom? Hva skjer med hjernen under puberteten? Hva er de unge spesielt gode til, og hva trenger de eldre hjerners hjelp med? I hvilken grad kan og skal de unges strev løses individuelt, og i hvilken grad må vi se på vilkårene for deres oppvekst og utvikling?

Velkommen til Barn&unge-kongressen 2020! Her vil vi diskutere disse spørsmålene, og mye mer. I 2020 vil kongressen ha ungdom i fokus. Hvilke forståelsesmodeller vi som tjenesteytere, behandlere og forskere har, hvilke vi mangler og hva vi vet om virksomme behandlingstilbud for ungdom vil stå sentralt. Vi vil også diskutere forutsetninger for ungdoms psykiske helse og deres trivsel og fungering generelt.

For program og påmelding, gå til: 
www.barnogungekongressen.no

 

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.