Special Menu

Du er her:

NUBU-konferansen 2019

Annethvert år inviterer NUBU til nasjonal fagkonferanse for forskere og praktikere, der målet er å fokusere på evidensbasert kunnskap i forebygging og behandling av atferdsproblemer og sammensatte vansker hos barn og unge.

Vår neste fagkonferanse arrangeres ved Oslo Kongressenter 26.–27. november 2019. Tema er «Mangfold og inkludering - Flere veier til bedre psykisk helse hos barn og unge.»

NUBUs Nasjonale fagkonferanse byttet navn til NUBU-konferansen i 2019. Konferansen er fortsatt en fagkonferanse for forskere og praktikere i hele landet som jobber innenfor fagfeltet utsatte barn og unge.

I år har vi gleden av å ha Barneombudet Inga-Bejer Engh til å åpne konferansen, og Camilla Stoltenberg, direktør ved Folkehelseinstituttet, holder åpningsforedraget basert på Stoltenberg utvalgets rapport om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner.

Årets konferanse ønsker å belyse temaet utenforskap for barn og unge. Hvilke tiltak finnes eller bør iverksettes for å møte disse utfordringene og fremme bedre psykisk helse hos barn og unge?

For barn og unge som faller utenfor barnehage, skole, fritidsaktiviteter, venner og familien blir konsekvensene store. Årsakene og sammenhengene som fører til marginalisering er komplekse. Det kan blant annet være relatert til utestengelse og mobbing på skolen, engstelse og tristhet, og sosial ulikhet. Kravene til suksess i skolen, og livet ellers, fører også til dårligere psykisk helse for mange. 

​Konferansen vil belyse hvordan vi kan forebygge utenforskap, og fremme inkludering og mangfold.

Program, påmelding og nærmere detaljer om NUBU-konferansen blir lagt ut fortløpende på www.nubukonferansen.no.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.