Special Menu

Du er her:

PALS-konferansen 2021

Neste PALS-konferanse vil arrangeres digitalt 16. september 2021. Årets tema er «En inkluderende skole».

Årets konferanse ønsker å inspirere til hvordan vi kan utvikle et skole- og læringsmiljø hvor alle elever opplever at de blir sett og er en del av fellesskapet. Et fellesskap der elevene får mestringstro og utvikler seg både sosialt og faglig. Gjennom fellesforelesninger og parallellseminarer vil vi se nærmere på hvordan dette felleskapet kan etableres gjennom skolens arbeid med felles verdier, mangfold, positiv læringsstøtte, og hvordan elevene kan medvirke og ta medansvar.

Vi ønsker alle som er interessert i teamet positivt og inkluderende læringsmiljø i skolen velkomme.

Mer informasjon om pris, påmelding og program kommer fortløpende. Følg med på www.palskonferansen.no.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.