Special Menu

NUBU søker: Økonomi- og regnskapsansvarlig 100% fast stilling

NUBU logo
NUBU har ledig stilling som økonomi- og regnskapsansvarlig. Vi ønsker oss en medarbeider som er dyktig analytisk og med gode formidlingsevner. I tillegg vil det være en fordel om du har interesse for NUBUs kjerneaktiviteter som er forskning, implementering og formidling.

De overordnede ansvarsområdene for stillingen er å bidra til god økonomistyring, regnskap, budsjett, prognose og rapportering, samt være kontaktpunkt opp mot samarbeidspartnere i økonomiske spørsmål. Som vår nye økonomi- og regnskapsansvarlig vil du bidra til at senterets økonomiske forhold forvaltes på en faglig ansvarlig måte.

Arbeidsoppgaver

- Utvikle og levere god økonomisk styringsinformasjon til virksomhetens ledelse.
- Planlegge, utarbeide og sikre god økonomisk rapportering internt, til konsern og til offentlige myndigheter.
- Utarbeidelse av budsjett for virksomheten, avdelinger og prosjekter, i samarbeid med ledergruppen og prosjektledere.
- Utarbeidelse av månedsregnskap, tertial- og årsregnskap til styret, ledergruppe og morselskap.
- Ansvar for ressursstyring, kontantstrøm og finansposter.
- Kontaktpunkt for regnskapsfører, lønnskonsulent, aktuar, fondsforvalter, bank og revisor, og andre samarbeidspartnere.
- Oppfølgning av pensjonsforpliktelser (i SPK).
- Ekstern fakturering av tjenester.
- Oppfølging av reskontro og inkasso.
- Videreutvikle selskapets økonomiske styringssystemer.
- Delta på selskapets styremøter etter behov.

Kvalifikasjonskrav

- Høyere økonomisk utdanning, minimum bachelor
- Minimum 2 års arbeidserfaring innen økonomi (e.g., regnskap, revisjon)
- God kjennskap til Excel
- Erfaring fra bruk av regnskaps- og arkivsystem
- Gode IT ferdigheter
- God muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk og engelsk

Ønskede kvalifikasjoner 

- Erfaring med statlig økonomiforvaltning i kunnskapsorganisasjoner
- Utdanning utover bachelor

Vi ønsker deg som:

- har evne og vilje til å ta ansvar og initiativ
- er etterrettelig og samarbeidsvillig
- evner å skape en god struktur i arbeidet
- har evne til å finne effektive løsninger, områder for forbedring, og som kan bistå organisasjonen med smidig drift av økonomifunksjoner

Vi tilbyr:

- muligheten til å bidra til et viktig samfunnsoppdrag
- et inspirerende og hyggelig fagmiljø 
- konkurransedyktige betingelser
- gode pensjons- og forsikringsordninger
- moderne lokaler sentralt på Majorstuen 

 

Søknad med CV sendes per e-post til post@nubu.no
Søkere bes dokumentere utdanning og yrkeserfaring.

Vi ønsker et inkluderende og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av hvem du er og hvor du kommer fra. 
 
Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. 
Første runde med intervjuer vil bli gjennomført uke 34 og 35.

Søknadsfrist: 19.08.2022

 

Kontakt

Kristine Amlund Hagen, administrerende direktør
Epost: k.a.hagen@nubu.no 
Mob. 934 10 243

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.