Special Menu

Du er her:

11 kommunalt ansatte fra Valdres skal utdannes til TIBIR-rådgivere

Sissel Torsvik fra NUBU var nylig i Valdres i forbindelse med opplæring av nye TIBIR- rådgivere. Det skal gi et bedre tilbud til foreldre med barn med begynnende atferdsproblemer.

TIBIR står for «Tidlig Innsats for Barn i Risiko». Det er et program for forebygging og behandling av atferdsproblemer hos barn tilpasset det kommunale tjenestenivået. Målgruppen for TIBIR er barn i alderen 3-12 år og deres foreldre der barna allerede har utviklet eller står i fare for å utvikle atferdsvansker. Målsettingen med TIBIR er å forebygge og avhjelpe atferdsproblemer på et tidlig tidspunkt samt bidra til å utvikle barns positive og prososiale atferd.  

NUBU implementerer en rekke metoder for å forebygge og behandle alvorlige atferdsproblemer blant barn og ungdom. Videre har NUBU et overordnet ansvar for å sikre at metoder slik som TIBIR utøves slik det er forutsatt gjennom etablerte, regionale kvalitetssikringssystemer. Derfor var Sissel Torsvik ved NUBU nylig i Valdres i forbindelse med opplæring av 11 nye TIBIR-rådgivere. Torsvik er regionkoordinator i øst sammen med Maria Begoña Gomez.

Sikre god kompetanseFOTO: Avisa Valdres. Sissel Torsvik fra NUBU sammen med TIBIR- terapeuter Olga Nyhus og Kari Mette Rognås.

– Alle valdreskommunene undertegnet en TIBIR-avtale i 2015, som en del av styrkinga av kommunalt barnevern og mer ansvar fra staten til kommunene. Opplæringsprosjektet skal sikre god kompetanse i kommunene, slik at vi kan gi bedre oppfølging til familiene som trenger det, forteller prosjektleder Pål Andreassen ved Familiens hus i Nord-Aurdal kommune til Avisa Valdres.

Programmet bygger på erfaringer fra implementeringa av behandlingsmodellen PMTO, det skoleomfattende programmet PALS samt prosjektet «Lokalt samarbeid om barns sosiale utvikling og tilpasning», som ble prøvd ut i Lørenskog kommune i 2004–2005. Alle intervensjonene bygger på det samme teoretiske og forskningsmessige grunnlaget som PMTO.

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.