Special Menu

Du er her:

– Å la et barn gå om igjen et år er ren idioti

Det sa Terje Ogden, seniorforsker ved NUBU, til Utdanningsnytt om å la barn gå en klasse om igjen.

– Å gå om igjen er ikke et tiltak vi anbefaler, sier Terje Ogden, seniorforsker NUBU og medlem av Stoltenberg-utvalget, til Utdanningsnytt. Anbefaler ikke å gå om igjen: Terje Ogden anbefaler heller fleksibel skoletstart for de elevene som har behov for det. Foto: NUBU.

Stoltenberg-utvalget kom nylig ut med en rapport (NOU 2019:3) som har sett på årsaker til kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner og utdanningsløp, samt hvilke tiltak som kan settes inn for å utjevne disse forskjellene. Utdanningsnytt viser til Danmark hvor det er mulig i de tilfeller hvor både elev og foresatte ønsker det å la barn gå et skoleår om igjen.

– Jeg har ikke sett noen forskning som støtter en slik praksis. Det finnes nok forskning på at det ikke er bra, sier Ogden.

Han vil heller anbefale fleksibel skolestart som er et av tiltakene Stoltenberg-utvalget anbefaler for å utjevne kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner. (Fem av utvalgets medlemmer støtter forslaget, de seks resterende stiller seg imot.)

Les hele saken til Utdanningsnytt her.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.