Special Menu

Du er her:

Betydningen av pappa

Det har skjedd en stor utvikling av farsrollen siden 1960-tallet. Mye har skjedd, og pappaer blir i dag regnet for likestilte med mammaer i mange sammenhenger, sier forsker Kristin Nordahl til magasinet Foreldre & Barn.

Pappa: Siste utgave av magasinet Foreldre & Barn tar for seg betydningen av fedre. Foto: Forside Foreldre & Barn I reportasjen «Pappa i våre hjerter» i magasinet Foreldre & Barn forteller tre småbarnspappaer om sine erfaringer med papparollen.

− Hvis man bruker mye tid med barnet, får man en sterkere kontakt. Jeg har et veldig sterkt bånd til guttene mine. Jeg kjenner dem, vet hvordan de reagerer, vet at hvis de gråter, så er det kanskje ikke bare trass, forteller en av fedrene.

NUBU-forsker Kristin Nordahl har forsket spesielt på fedres samhandling med små barn, basert på langtidsstudien Barns sosiale utvikling. I reportasjen reflekterer hun rundt hvordan papparollen har utviklet seg over tid.

− Like viktig er det hva man bruker tiden til, og at man som forelder er oppmerksom og lydhør overfor barnet sitt, på hva barnet kommuniserer både verbalt og nonverbalt, at man engasjerer seg i barnets interesser ut fra barnets utviklingsnivå og behov, sier Nordahl.

Reportasjen var på trykk i utgaven av magasinet Foreldre & Barn publisert 12.mars 2018.

 

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.