Special Menu

Du er her:

Ettåringer i barnehager

Syv av ti ettåringer går nå i barnehage. For de aller fleste ettåringer er det ikke negative langtidskonskvenser av å gå i barnehage, sier forsker Henrik Daae Zachrisson ved NUBU til NRK Dagsrevyen.

Dagsrevyen tok i går opp temaet ettåringer i barnehage. Påføres de uforsvarlig mye stress eller er det en overgangsfase med positive konsekvenser for barna på sikt?

Trine Klette, forsker ved VID vitenskapelige høgskole, har forsket på hvordan ettåringer reagerer på levering og henting. Hun forteller at barna i studien hennes viste separasjonsangst, og at det er mellom seks måneders alder og frem til barn er rundt to og et halvt år at separasjonsangsten er på sitt høyeste.

Men studien bestod av kun 12 barn og kan dermed ikke generaliseres.

Henrik Daae Zachrisson, forsker ved NUBU, understreker ovenfor Dagsrevyen at vi skal ta på alvor at det er stressende for barn å bli fulgt i barnehagen når de er ett år gamle. Positive konsekvenser: Henrik Daae Zachrisson ved NUBU understreker at vi skal ta barnas stressreaksjoner på alvor, men at det også kan være positive konskvenser for ettåringer av å gå i barnehage.

− Samtidig ser vi at det for barn flest ikke er negative langtidskonsekvenser av å starte i barnehagen når de er ett år gamle. Det kan være positive konsekvenser, både i forbindelse med språk- og sosialutvikling, forteller han.

Ønsker du å se hele innslaget, finner du det her.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.