Special Menu

Du er her:

Innsats mot mobbing i skolen: Virker – virker ikke?

Det er et utrettelig behov for å motvirke mobbing i norsk skole og det er til tider store diskusjoner om hvilke anbefalinger som skal gis for å komme mobbeproblemene til livs. Virker forskningsbaserte tiltak eller virker de ikke?

I en kronikk på Forebygging.no, argumenterer spesialrådgiver Anne Arnesen for viktigheten av forskningsbaserte forebyggingsprogram og -modeller i mobbeforebyggende innsats i skolen. Minst like viktig som selve programmet er høy implementeringskvalitet, sier hun, og trekker frem flere evalueringsstudier som alle viser til positivt utbytte for elevene og forbedring av skolens læringsmiljø som helhet.

Les hele kronikken på Forebygging.no her.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.