Special Menu

Du er her:

Kan fleksibel skolestart redusere kjønnsforskjellene i skoleprestasjoner?

4.februar ble utredningen «Nye sjanser – bedre læring» (NOU 2019:3) levert til kunnskapsministeren. Fem av utvalgets medlemmer, deriblant Terje Ogden ved NUBU, anbefaler at fleksibel skolestart skal utredes videre.

Ekspertutvalget bak rapporten har sett på årsaker til kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner og utdanningsløp, samt hvilke tiltak som kan settes inn for å utjevne disse forskjellene.

Foto: Forside «Nye sjanser - bedre læring» NOU 2019:3.Utredningen viser til komplekse årsaker som ligger til grunn for kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner. Medlemmene stiller seg samlet bak de fleste av forslagene til tiltak, med unntak av ett. Fem av utvalgets medlemmer, deriblant Terje Ogden og Camilla Stoltenberg, anbefaler at fleksibel skolestart skal utredes videre. De resterende seks medlemmene mener at dagens ordning for seksåringer bør videreføres. 

NRK Ytring skriver medlemmene som støtter fleksibel skolestart at det er systematiske ulikheter mellom jenter og gutter allerede i tidlig barneårene, og at fleksibel skolestart kan være et virkemiddel for å utjevne kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner og videre utdanningsløp. «En klok utforming av fleksibel skolestart vil ivareta prinsippet om inkludering og mangfold i skolen, og kan bidra til å redusere kjønnsforskjeller og sosioøkonomiske forskjeller i skoleprestasjoner».

Her kan du lese hele rapporten «Nye sjanser - bedre læring» (NOU 2019:3).

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.