Special Menu

Du er her:

Ønsker tidlig innsats mot atferdsproblemer

Barnehagebyråden i Oslo vil innføre spesialistteam i barnehager som har problemer med å håndtere barn med utagerende og aggressiv atferd.

– Det er veldig spennende at man på denne måten vil gå inn før barnets problemer når et klinisk behandlingsnivå. Når man først er kommet dit, er det mye større jobb å snu barnets negative utvikling, sier Truls Tømmerås ved NUBU til Dagsavisen.

Sammen med John Kjøbli, nå ved RBUP, har han sett på effekten av foreldreveiledningsprogrammene PMTO og TIBIR. Et hovedfunn er at barn med atferdsproblemer har stort utbytte av at foreldrene får veiledning.

– Årsaken til voldelig eller aggressiv atferd hos små barn ligger ofte i det som skjer hjemme. Hvis problemet er samspillet i hjemmet, hjelper det ikke at barnehagen alene iverksetter tiltak. Mitt klare råd er derfor at man parallelt med innsatsen i barnehagen, gir foreldreveiledning. På den måten vil de to viktigste arenaene for barnets liv, dra i samme retning. I motsatt fall kan det fort være bortkastede ressurser, forklarer Tømmerås, som mener dette på sikt vil virke forebyggende for voldelig og truende atferd når barna blir eldre.

Innsatsteam der det trengs mest

Ifølge Dagsavisen vil byrådet bruke 12 millioner kroner i neste års budsjett for å etablere et eget innsatsteam for å hjelpe barnehagene med de mest utfordrende barna.

– De nye innsatsteamene skal settes inn som ekstra personale i barnehager i perioder på opptil et halvt år. Teamene skal bestå av erfarne pedagoger som direkte skal følge opp barn som har utfordringer knyttet til språk, atferd og sosial kompetanse, men selvsagt også veilede og hjelpe ansatte, sier byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo, Tone Tellevik Dahl (Ap).

I artikkelen refereres det til en ny studie fra Luisa Ribeiro og Henrik D. Zachrisson ved NUBU. De har nylig sett på hvilken effekt barns aggressive atferd har på jevnaldrende i norske barnehager.

Studien, som er gjort blant 956 barn mens de var i alderen to, tre og fire år, viste blant annet at:

* Endringer i aggresjon i barnegruppen førte til endring i enkeltbarns aggressive atferd. Dette gjaldt i større grad for gutter enn for jenter.

* Funnene tilsier at en i barnehagene bør unngå å plassere mange barn med problematisk atferd i samme gruppe.

Truls Tømmerås understreket ovenfor Dagsavisen at det er viktig at de tiltakene spesialistteamene i barnehagene tar i bruk, er forskningsbaserte.

– Da øker også sannsynligheten for å få gode resultater.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.