Special Menu

Du er her:

PMTO i fosterhjem

Fosterhjemstjenesten i Arendal arrangerer Åpent Hus-kvelder en gang i måneden i hele 2010. Målet er å rekruttere nye fosterforeldre. 18. januar blir temaet PMTO i fosterhjem. Parent Management Training Oregon-modellen (PMTO) er et hjelpe- og veiledningstilbud til foreldre med barn med atferdsvansker.

Aust Agder Blad har skrevet om Åpent Hus-kveldene i Arendal.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.