Special Menu

Du er her:

Suksessmøte om grensesetjing

– Det er ikkje noko genialt og nytt ved PMTO, men den er gjort matnyttig og satt i system, svara Anne Margrete Vangsnes og Lisbeth Teigen Røssland (bilete).

Den lokale nettavisa uskedalen.no var på plass da Kvinnherad kommune hadde invitert dei to PMTO-instruktørane til eit foreldremøte i Uskedalen. Etterpå skreiv nettavisas reporter at dei to fekk mykje ros for leiinga av møtet. Avisa meinte at FAU og skuleleiinga «skaut blink» då dei engasjerte dei to PMTO-instruktørane i kommunen til å snakke om grensesetjing.

Ein munter dialog

Frammøtet var bra, og møtet arta seg i stor grad som ein til tider svært munter dialog mellom sal og scene.

Metoden, som kjem frå Oregon i USA, har vist seg å verke godt i arbeidet med å betre samspelet i familiar med born og ungdomar med utfordrande åtferd. På møtet vart dette ikkje berre illustrert med ord, men òg med spenstig rollespel med lokale aktørar.

PMTO i korte trekk

Her er nokre av foreldreråda som vart referert i nettavisa uskedalen utvikling.no:

 • Faste, trygge rammer for borna
 • Stans uønskt åtferd så tidleg som mogeleg
 • Ver roleg, men bestemt
 • Konsekvensane må vere klåre på førehand for borna
 • Sats på positiv involvering
 • Ha tid til å lytte til barnet
 • Ha berre nokre få reglar
 • Forventningane må vera rimelege
 • Det skal vera tilsyn med positivt forteikn
 • Foreldra skal ha oversikt over fråvere
 • Ver tydeleg og bruk enkle ord
 • Unngå argumentering
 • Vel eit passande tidspunkt
 • Gje ein beskjed direkte

Foto: Ola Matti Mathisen

Les saken på uskedalen.no

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.