Special Menu

Du er her:

Terje Ogden til Brenna-utvalget

Forskningsdirektør Terje Ogden ved Atferdssenteret er oppnevnt som medlem i Brenna-utvalget som skal vurdere pedagogisk tilbud til alle førskolebarn. Utvalget skal vurdere ulike tilbud opp mot hverandre for å sikre god kunnskap for å kunne velge det beste tiltaket, slik at alle barn stiller sterkere når de begynner på skolen.

Utvalget skal se på organiseringen av dagens pedagogiske tilbud til førskolebarn, vurdere ulike tilbud for førskolebarna og se på fordeler og ulemper. Loveleen Rihel Brenna er oppnevnt som leder for utvalget. Les mer om utvalget og utvalgets mandat på Kunnskapsdepartementets hjemmeside.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.