Special Menu

Du er her:

TIBIR kan gjøre foreldre med minoritetsbakgrunn tryggere i rollen

I en fagartikkel i tidsskriftet Sykepleien kommer det fram at foreldretreningsverktøyet TIBIR kan være nyttig i oppdragelsen av og samspillet med barna.

PMTO-konsulent Siril Aschjem, Bufetat og NUBU, har sammen med helsesøstertjenesten i Oppegård kommune og VID vitenskapelige høgskole, foretatt en pilotstudie om hvordan TIBIR kan hjelpe foreldre med minoritetsbakgrunn å bli tryggere i foreldrerollen i Norge.

I artikkelen kommer det fram at «Foreldrene syntes barna samarbeidet bedre allerede etter aFoto: Illustrasjonsfoto Colourboxndre gruppemøte. De opplevde at sannsynligheten for at barnet fulgte beskjeder økte hvis de hadde fått et forvarsel om hva som skulle skje, eller hva de skulle gjøre.» 

«Det var nyttig for foreldrene å bli bevisst på hvilket tidspunkt det var riktig å gi beskjeder. Foreldrene var enige om at det var en god erfaring å gå til barnet, ta kjærlig på det og bruke mild stemme når de ga beskjeder. Foreldrene evaluerte at de var blitt mer opptatt av kommunikasjonen med barna. En av foreldrene sa: «Nå følger jeg nøye med og gir dem mer tid og oppmerksomhet.» En annen sa: «Jeg vil gå hjem og se det fine som barnet mitt gjør, og si det til han.»»

Hele artikkelen kan leses i tidsskriftet Sykepleien.

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.