Special Menu

Du er her:

Vet mor bedre enn far?

Skuffende, men ikke overraskende at mødre ser på seg selv som bedre foreldre enn fedre, sier Kristin Berg Nordahl, forsker ved NUBU, til Aftenposten. I en ny undersøkelse kommer det fram at mødre mener de vet best hva barnet trenger.

I en ny undersøkelse Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet står bak, er 3000 foreldre over hele landet spurt om synet på sin egen foreldrerolle. Mødrene mener de vet best hva barnet trenger, mens fedrene mener begge foreldrene er like gode. Foto: Illustrasjonsbilde Colourbox.

Til Aftenposten sier Kristin Berg Nordahl, forsker ved NUBU, at «det er skuffende, men ikke overraskende at vi mødre i så stor grad mener vi er best på omsorgsoppgaver og å dekke barnas behov som denne spørreundersøkelsen viser».

Videre utdyper Nordahl at det er «mange ting ligger bak dette. Det tar lang tid å endre denne typen mønster og rollefordeling. Det er jo kvinner som i de fleste samfunn i verden har hatt mest ansvar for barna gjennom tidene og dermed hatt best kjennskap til omsorgsoppgavene. Her er det ikke bare handlingsmønstre, men holdninger som eventuelt må endres».

Hele artikkelen kan leses på aftenposten.no

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.