Opplæring av skoler

Den enkelte skole blir gitt opplæring med oppstart ved skoleårets begynnelse av en ekstern PALS-veileder. Opplæringen foregår i ti (10) opplæringsmøter á 2-4 timer gjennom ett skoleår (24-28 timer) med skolens implementeringsteam (PALS-team) som igjen gir opplæring til skolens personalgruppe og respektive trinnteam i månedlige personalmøter. Skolens elever inkluderes i det løpende arbeidet med implementeringen av modul 1. Tilbud om opplæring i de skoleomfattende kartleggingsverktøyet SWIS gis fra det andre skoleåret av implementeringen av modul 1.

Struktur

 • Oppstartsseminar for skolens PALS-team og personalgruppe (august 1 dag ev. 2x½dag /6t)

 • PALS-team – opplæringsmøte (10g/skoleår)

  • På den enkelte skole 6 ganger á 2t i sept, nov, des, feb, mars, mai (12 t/år)

  • I nettverk med andre skolers PALS-team – 4 ganger á 3-4t i okt, jan, april, jun (12-16t/år)

 • PALS-team – internt arbeidsmøte (forslag: 1t/uke – 2t/14.dag)

 • Personalgruppen og respektive trinnteam (min. 1g/mnd)

 • Hvis ønskelig: Opplæring i SWIS (School Wide Information System) databasert kartleggingsverktøy for inntil tre av skolens ansatte/PALS-team (2g á 2 ½ time)

 • Årlig PALS-konferanse (regionalt eller nasjonalt)

Materiell

 • Passordsbeskyttet side for PALS-team på NUBUs hjemmeside – www.nubu.no

 • PALS håndbok – modul 1

 • Mobbeforebygging i PALS - brukermanual

 • Sjekklister for implementeringsgrad www.pbsassessment.org

 • SWIS – databasert kartleggingsverktøy www.swis.no

Kostnad

Det er ingen deltakelses- eller opplæringsavgifter, men skolen må avsette ressurser til:

 • PALS-teamets opplæringsmøter og arbeidsseminarer (ukentlig/hver 14. dag)

 • Personalgruppen og respektive trinnteam (min. 1g/mnd)

 • Håndbok modul 1 (450,- kr pr. eksemplar*) - kan også kostnadsfritt lastes ned fra nettet

 • Eventuelle utgifter til materiell (logo, plakater o.s.v.)

 • Konferanseavgift, reise- og oppholdsutgifter til årlig PALS-konferanse (regionalt eller nasjonalt)

 • Avgift for tilgang til og bruk av kartleggingsverktøyet SWIS (2500,- kr pr. skoleår*)
  *Med forbehold om prisendring

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.