Du er her:

Opplæring som MST-terapeut

Den som ønsker å jobbe som terapeut med Multisystemisk terapi (MST), må søke en ledig stilling i ett av de 23 MST-teamene som finnes i Norge.

Den som skal ansettes som MST-terapeut må ha mastergrad i helse- og sosialfag eller profesjonsstudiet i psykologi. Personer med treårig høyskoleutdanning i helse- og sosialfag og med klinisk videreutdanning kan også søke. Ved ansettelse blir det gitt opplæring i MST, under faglig ledelse fra Nasjonalt Utviklingssenter for Barn og Unge - NUBU.

Som del av en kontinuerlig opplærings- og kvalitetssikringsprosess, mottar terapeutene ukentlig gruppeveiledning og -konsultasjon, samt at det holdes fire vedlikeholdsseminarer hvert år. For at behandlingen av ungdom med atferdsvansker skal lykkes, er det avgjørende at MST-terapeutene holder høy behandlingsintegritet i forhold til metoden.

Det er til sammen 23 MST-team i hele Norge. Teamene er lokalisert i:

 • Troms: Tromsø
 • Nordland: Bodø
 • Nord-Trøndelag: Levanger
 • Sør-Trøndelag: Trondheim
 • Møre og Romsdal:  Molde, Volda
 • Hordaland: Bergen
 • Rogaland: Haugesund, Stavanger
 • Ager: Kristiansand
 • Vestfold: Tønsberg
 • Østfold: Sarpsborg
 • Akershus: Ski, Lillestrøm, Sandvika
 • Hedmark: Hamar
 • Oppland: Gjøvik
 • Buskerud: Drammen

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.