Skriv for oss


Retningslinjer og rammer for bidrag:

Lengden på bidrag til KONTEKSTonline vil variere ut fra tema og innhold. Noen bidrag krever at det er rom for å gå i dybden, men bidrag kan ikke overstige 3000 ord. Kortere bidrag ønskes også velkommen.

Redaksjonen gjør en vurdering av innsendte bidrag, men hver enkelt bidragsyter er selv ansvarlig for fagligheten i sine egne bidrag.

For mer informasjon om innhold til KONTEKSTonline se «Om tidsskriftet».

 

Ønsker du å bidra til KONTEKSTonline?

Kontakt redaktør Andreas Høstmælingen, a.t.høstmalingen@nubu.no, eller redaksjonssekretær Inger-Hege Utgarden, i.h.utgarden@nubu.no