Special Menu

Du er her:

MST-PSB

MST-PSB er et evidensbasert behandlingstiltak rettet mot barn og ungdom fra 10-18 år med bekymringsfull seksuell atferd.

Hva er MST-PSB?

MST-PSB er et behandlingstiltak for ungdom i alderen 10-18 år med problematisk eller skadelig seksuell atferd, og er en videreutvikling og tilpasning av «standard» MST-behandling. Behandlingskomponentene fra MST sikrer at de ulike risiko- og beskyttelsesfaktorene knyttet til atferdsproblemer adresseres. I MST-PSB er det lagt til en rekke behandlingskomponenter som spesifikt adresserer grenseoverskridende seksuelle handlinger og virkningene av denne både på ungdommen selv, familie og annen kontekst.

Hvordan jobber man i MST-PSB?

MST-behandlingen foregår i hjemmet. For å forstå ungdommen og dens familie blir det foretatt en grundig kartlegging av ungdommens omgivelser. Viktige nøkkelpersoner og samarbeidspartnere rundt barnet/ungdommen inkluderes i behandlingen – det kan være familie, slektninger, nabolag, skole eller BUP.

Sammenlignet med vanlig MST-behandling er denne tilnærmingen forsterket ved å jobbe mer fokusert med trygghetstiltak, samt å unngå minimering/bagatellisering og ansvarsfraskrivelse for den uønskede handlingen. Det fokuseres også på å formidle kunnskap om seksualitet og seksuell utvikling, og med en forsterket innsats knyttet til sosiale ferdigheter.

Målet med behandlingen er at den at den bekymringsfulle atferden opphører, at barnet/ungdommen utvikler en sunn og trygg seksualitet og kan fortsette å bo hjemme. Dette forutsetter en trygg relasjon mellom terapeuten, barnet/ungdommen og familien. MST-terapeuten er tilgjengelig for familien hele døgnet i de 5-7 månedene behandlingen varer. 

Forskningsbasert metode

Flere studier som indikerer at MST-PSB er effektiv i å redusere den bekymringsfulle seksuelle atferden og andre atferdsproblemer. Det er også indikasjoner på at familier som hadde mottatt MST-PSB rapporterte om dempede symptomer hos både ungdommen og foreldre, bedrete forhold i familien, redusert kontakt med ungdommens negative venner, økt kontakt med prososiale venner og bedre skolekarakterer.

Henvisning og kontakt

Barneverntjenesten i den enkelte kommune kan henvise til MST-PSB. Om du lurer på om dette er riktig tiltak, ta kontakt med ditt lokale MST team for en nærmere drøfting:

Region Vest
MST Haugesund
Leder: Laila Haaland
Telefon: 46 61 88 66
E-post: laila.haaland@bufetat.no

Region Øst
MST Sandvika
Leder: Kristin Stava
Telefon: 46 61 62 17
E-post: kristin.stava@bufetat.no

Region Midt-Norge
MST Trøndelag Sør Team 1
Leder: Kjetil Kårstad
Telefon: 46 61 76 07
E-post: kjetil.karstad@bufetat.no

Region Sør
MST Vestfold Team 1
Leder: Katrine Sandereid
Telefon: 46 61 80 38
E-post: katrine.sandereid@bufetat.no

MST Agder 1
Leder: Kari Berg
Telefon: 46 61 78 54
E-post: kari.berg@bufetat.no

 

Mer informasjon om MST-PSB som behandlingsmetode fås ved henvendelse til spesialrådgiver ved NUBU, Anne Cathrine Bartvik, tlf. 466 15 223 eller fagdirektør ved NUBU, Dagfinn Mørkrid Thøgersen, tlf. 482 32 982.

 

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.