Om tidsskriftet


Samspillet mellom praksis og forskning er grunnleggende i NUBUs virksomhet. Vårt populærvitenskapelige tidsskrift KONTEKSTonline skal gjenspeile dette.

Hvert nummer av tidsskriftet inneholder artikler om ulike tema, kritiske refleksjoner over forskjellige problemstillinger i feltet, og intervju hvor vi ønsker å belyse bestemte forhold. Under fanen "Aktuelt" søker vi å presentere kritiske perspektiver på aktuelle dokumenter og diskusjoner, og under "Forskningsnytt" kan du lese korte oppsummeringer av NUBUs ferskeste publikasjoner.