Om tidsskriftet


Samspillet mellom praksis og forskning er grunnleggende i NUBUs virksomhet. Vårt populærvitenskapelige tidsskrift KONTEKSTonline skal gjenspeile dette.

Hvert nummer av tidsskriftet inneholder artikler om ulike tema, kritiske refleksjoner over forskjellige problemstillinger i feltet, og intervju hvor vi ønsker å belyse bestemte forhold. Under fanen "aktuelt" søker vi å presentere kritiske perspektiver på aktuelle dokumenter og diskusjoner. Hvert nummer inneholder, som vi kaller Forskningsnytt, som byr på korte framstillinger av NUBUs publikasjoner det siste året.