Du er her:

Tidsskriftet KONTEKSTonline

Samspillet mellom praksis og forskning er grunnleggende i NUBUs virksomhet. Og det er nettopp det vi ønsker at vårt nye populærvitenskapelige tidsskrift skal speile. Nå foreligger andre utgave av KONTEKSTonline.

Hvert nummer av tidsskriftet inneholder en seksjon med artikler om ulike tema og kritiske refleksjoner over forskjellige problemstillinger i feltet. Dette følges av et intervju der vi ønsker å belyse et bestemt forhold, og under fanen "aktuelt" søker vi å presentere kritiske perspektiver på dagsaktuelle politiske dokumenter og diskusjoner. Hvert nummer avsluttes med en seksjon kalt "konsentrater", som byr på korte framstillinger av NUBUs publikasjoner det siste året.

KONTEKSTonline bringer kunnskap om NUBUs virksomhet, men er åpent for bidrag også fra andre kilder. Redaksjonen vil aktivt formidle kunnskap om ny forskning, nye former for praksis, om politiske tiltak og strategier, og om samspillet mellom disse.

God lesing!

 

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.