Alle utgaver

Utgave 10 - 2022

1. oktober 2022

Sad, not bad? - Formidling av forskning og praksis - Hva har de siste tiårenes evalueringsstudier lært oss? - Skaper implementeringsfeltet mer avstand mellom forskning og praksis? - Forskningsnytt - Naturlige eksperiment

Utgave 9 - 2022

1. mars 2022

Evidensbaserte modeller krever praktisk refleksjon - Formidling av kunnskap og praksis - Barnevernets utfordringer - Om pinnsvin, rever og barn - Barnevernreformen – en god intensjon med mangelfulle rammevilkår? - Forskningsnytt - Ulik evne til å mestre skolen; en grunnleggende sosial ulikhet

Utgave 8 - 2021

1. oktober 2021

Emosjonell støtte i klasserommet - Formidling av kunnskap og praksis - Erfaringer med evidensbaserte tiltak i barnevernet - et ledelsesperspektiv - Unge som mottar hjelp fra barnevernet og yrkesfaglig opplæring - Nytt behandlingstilbud for ungdom med bekymringsfull seksuell atferd - Forskningsnytt - Moving to opportunity - å flytte til muligheter - Fellesskap og individuell tilpasning

Utgave 7 - 2021

2. mars 2021

VR-teknologi og elevenes læring - Formidling av kunnskap og praksis - Livsmestring i skolen - PALS i skolen gjennom snart 20 år - Forskningsnytt - Innovasjon i forebyggende intervensjoner for barn og unge - Foreldres og terapeuters opplevelser av empowerment og autonomi i PMTO - Godteri og tillit - Forskningens formål – å bidra til forandring for mennesker

Utgave 6 - 2020

1. oktober 2020

Arbeid med utsatte barn og unge under koronapandemien - Formidling av kunnskap og praksis - Behandlingsmøter i korona-tiltakenes tid - Politiets bekymringssamtale - Forskningsnytt - Fra internasjonal forskning til konkrete tiltak for barn og unge - Barneombudet om barns stemme - Utgave hovedartikkel

Utgave 5 - 2020

1. mars 2020

Gaming: ungdom og digitale fellesskap - Formidling av kunnskap og praksis - Kvalitetssikring av intervensjoner for barnefamilier - Hvem påvirker hvem? Hvordan barn skaper sine foreldre - Forskningsnytt - Gjengkriminalitet - Lovlig marihuana i Norge? - Utgave hovedartikkel

Utgave 4 - 2019

1. oktober 2019

Er mobbing traumatiserende? - Formidling av kunnskap om forskning og praksis - Hvordan forebygge skolevegring? - Hvordan redusere risikoen for utenforskap? - Bygger kunnskapsskolen på kunnskap? - Nye sjanser - bedre læring - Forskningsnytt

Utgave 3 - 2019

1. mars 2019

Guttas Campus - Formidling av kunnskap om forskning og praksis - Forskningsnytt - Diagnoser på godt og vondt - Barnevernets hasteplasseringer i et 30-årsperspektiv - Mandes drøm - Født sånn eller blitt sånn?

Utgave 2 - 2018

1. oktober 2018

Hva kan vi forvente av PALS? - Formidling av kunnskap om forskning og praksis - Forskningsnytt - Internasjonale adopsjoner i Norge - Hvem har størst utbytte av PMTO? - Lost in translation? - Trivsel i skolehverdagen - Inkluderende fellesskap for barn og unge

Utgave 1 - 2018

1. februar 2018

Ut av rundkjøringen? - Formidling av kunnskap om forskning og praksis - Forskningsnytt - Mangfold og tilpasning i PMTO-arbeidet - En evidensbasert tiltakskjede for ungdom - Tull eller tiltak? - Å være på vakt - Kompetansebehovet i barnevernet