Konferanser

NUBU arrangerer konferanser for fagpersoner som jobber med barn og unge.

Annethvert år inviterer vi til nasjonal fagkonferanse for forskere og praktikere, der målet er å fokusere på evidensbasert kunnskap i forebygging og behandling av atferdsproblemer og sammensatte vansker hos barn og unge. I tillegg arrangerer vi PALS-konferanse annethvert år for å fremme et positivt læringsmiljø i skolen.

 

NUBU-konferansen belyser temaer innenfor forskningsbasert forebygging og behandling av atferdsproblemer blant barn og unge, med både nasjonale og internasjonale foredragsholdere. Konferansen samler forskere og fagpersoner som jobber med blant annet barnevern, psykisk helse og skole.

 

 

 


PALS-konferansen skal være en arena for ideer og inspirasjon i det praktiske arbeidet på skolene, samt en aktiv møteplass for skoler som ønsker å fremme et positivt læringsmiljø. Konferansen har de siste årene samlet over 900 personer. Konferansen byr på erfaringer fra PALS-skoler, samt faglige innlegg fra norske og internasjonale foredragsholdere.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.