For pressen

NUBU har kompetanse på forskning, opplæring og utvikling av metoder knyttet til forebygging og behandling av barn og unge som viser norm- og regelbrytende oppførsel. NUBUs oppdrag er å styrke og støtte familien, barnet og ungdommens utviklingsmuligheter.

Våre forskere og fagfolk kan kommentere aktuelle debatter om blant annet disse temaene:

  • Utsatte barn og unge
  • Barn og unges psykiske helse
  • Barns sosiale utvikling
  • Kriminalitetsforebygging barn og unge
  • Godt læringsmiljø
  • Tiltak i kommunalt og statlig barnevern
  • Risikofaktorer for manglende tilknytning til samfunnet blant unge
     

Kontaktpersoner for pressen:


Kristine Amlund Hagen
Administrerende direktør
E-post: k.a.hagen@nubu.no
Telefon: 934 10 243
 

Ida Viksveen Larsen
Kommunikasjonsrådgiver
E-post: i.v.larsen@nubu.no
Telefon: 951 20 941

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.