Special Menu

Publikasjoner 2022

NUBUs medarbeidere bidrar til en rekke artikler, bøker og rapporter, samt NUBUs populærvitenskapelige tidsskrift KONTEKSTonline. Nedenfor følger publikasjonsliste for 2022. Se meny til høyre for tidligere år.

 

Artikler med fagfellevurdering

Backer-Grøndahl, A., Arnesen, A., Idsøe, T., Grønlie, A. A. & Tømmerås, T. (2022). Forebyggende hjelpetiltak under korona våren 2020. Psykologi i kommunen. Nr. 1, 2022. https://psykisk-kommune.no/fagartikkel/forebyggende-hjelpetiltak-under-korona-varen-2020/19.228?fbclid=IwAR29W1drnB8M9uDV40-ljHtDU6pFTBLOoyKhwBjtGTCIUXAS5gstv8f6Tzw

Feldman, J. S., Shaw, D. S., Nordahl, K. B., Backer-Grøndahl, A., Nærde, A. (2022). Stable, longitudinal relations between early paternal supportive parenting and preschool-age children's self-regulation. Social Development, 1-16. https://doi.org/10.1111/sode.12607

Hukkelberg, S., Ogden, T. & Thøgersen, D. M. (2022). Youth Level of Service/Case Management Inventory Assessments as Predictors of Behavioral Change in Multisystemic Therapy and Functional Familiiy Therapy in Norway. Research on Social Work Practice, 0(0), 1-9. https://doi.org/10.1177/10497315221086641

Mjelve, L. H., Nyborg, G., Arnesen, A., Bjørnebekk, G., Crozier, W. R. & Copland, R. J. (2022). Characteristics of Teacher-Nominated Shy Students in Norwegian Elementary Schools. Journal of Research in Childhood Education. https://doi.org/10.1080/02568543.2022.2027582

Nyborg, G., Mjelve, L. H., Arnesen, A., Crozier, W. R., Bjørnebekk, G. & Coplan, R. J. (2022). Teachers’ strategies for managing shy students’ anxiety at school. Nordic Psychology. https://doi.org/10.1080/19012276.2022.2058072

Ribeiro, L. A., Zachrisson, H. D., Nærde, A., Wang, M. V., Brandlistuen, R. E. & Passaretta, G. (2022). Socioeconomic disparities in early language development in two Norwegian samples. Applied Development Science. https://doi.org/10.1080/10888691.2022.2051510

Røe-Indregård, H., Rowe, M. L., Rydland, V. & Zambrana, I. M. (2022). Features of communication in Norwegian parent-child play interactions. First Language. https://doi.org/10.1177/01427237211072661

Solberg, S., Nyborg, G., Mjelve, L.H., Edwards, A. &  Arnesen, A. (2022). Teachers’ experiences of school-based support in their work with shy students. Teaching and Teacher Education. https://doi.org/10.1016/j.tate.2021.103628

Tømmerås, T. & Kjøbli, J. (2022). Samspill i familien og psykiske vansker hos barn. Psykiskhelse.no. https://tinyurl.com/ydanjsdk

 

Bøker og bokkapitler

Arnesen, A., Hofslundsengen, H., & Næss, K.-A. B. (2022). Kartlegging av skriveutvikling og skrivevansker på barnetrinnet. I Næss, K.-A. B., & Hofslundengen, H. Skriveutvikling og skrivevansker. Cappelen Damm Akademisk. 

Ogden, T. (2002). Sosial kompetanse og problematferd blant barn og unge (2. utgave). Gyldendal.

 

Artikler uten fagfellevurdering

Frønes, I. (2022). Barnevernets utfordringer. KONTEKSTonline, utgave 9. ISSN 2535-4825. https://www.nubu.no/utgave-9/barnevernets-utfordringer-article3346-2652.html

Frønes, I. (2022). Ulik evne til å mestre skolen; en grunnleggende sosial ulikhet. KONTEKSTonline, utgave 9. ISSN 235-4825. https://www.nubu.no/utgave-9/ulik-evne-til-a-mestre-skolen-en-grunnleggende-sosial-ulikhet-article3345-2652.html

Høstmælingen, A. (2022). Hvordan norsk psykologi ble en klinisk profesjon. Tidsskrift for norsk psykologforening, 59(4), 248­-256. https://psykologtidsskriftet.no/fagessay/2022/04/hvordan-norsk-psykologi-ble-en-klinisk-profesjon 

Høstmælingen, A. (2022). Om pinnsvin, rever og barn. KONTEKSTonline, utgave 9. ISSN 235-4825. https://tinyurl.com/39m3whne

Lønnum, K. (2022). Barnevernreformen – en god intensjon med mangelfulle rammevilkår? KONTEKSTonline, utgave 9. ISSN 235-4825. https://www.nubu.no/utgave-9/barnevernreformen-en-god-intensjon-med-mangelfulle-rammevilkar-article3344-2652.html

Utgarden, I.-H. (2022). Å bygge en god skolekultur tar tid. Forskning.nohttps://tinyurl.com/mphdyaub

Utgarden, I.-H. (2022). Forskningsnytt. KONTEKSTonline, utgave 9. ISSN 235-4825. https://www.nubu.no/utgave-9/forskningsnytt-article3349-2652.html

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.