Special Menu

Publikasjoner 2019

NUBUs medarbeidere bidrar til en rekke artikler, bøker og rapporter, samt NUBUs populærvitenskapelige tidsskrift KONTEKSTonline. Nedenfor følger publikasjonsliste for 2019. Se meny til høyre for tidligere år.

Artikler med fagfellevurdering

Askeland, E., Forgatch, M. S., Apleand, A., Reer, M. & Grønlie, Anette A. (2019) Scaling up an Empirically Supported Intervention with Long-Term Outcomes: the Nationwide Implementation of GenerationPMTO in Norway. Prevention Science. doi.org/10.1007/s11121-019-01047-9. (Open access.)

Borgen, N. T., Kirkebøen, L.J., Ogden, T., Raaum, O. & Sørlie, M.A. (2019) Impacts of school-wide positive behavior support: Results from National Longitudinal Register Data. International Journal of Psychology. doi: 10.1002/ijop.12575.

Egeland, K.M., Hauge, M.I., Ruud, T., Ogden, T., Heiervang, K.S. (2019). Significance of Leaders for Sustained Use of Evidence‑Based Practices:A Qualitative Focus‑Group Study with Mental Health Practitioners. Community Mental Health Journal.

Frønes, I. (2019) Barnefattigdom er utviklingsfattigdom. Forebygging.no. doi.org/10.21340/g8nr-fb91

Gateja, A-R., Lamersa, A., Van Domburgh, L., Cronee, M., Ogden, T., Rijog, D., Aronen, E., Barroso, R., Boomsma, D.I., & Vermeiren, R. (2019). Awareness and perceptions of clinical guidelines for the diagnostics and treatment of severe behavioural problems in children across Europe: A qualitative survey with academic experts. European Psychiatry, 1-9.

Hagen, K. A, Olseth, A. R., Laland, H., Rognstad, K., Apeland, A., Askeland, E., Taraldsen, K., Christensen, B., Kjøbli, J., Ugueto, A. M., Bearman, S. K., & Weisz, J. (2019). Evaluating Modular Approach to Therapy for Children with Anxiety, Depression, Trauma and Conduct Problems (MATCH-ADCT) in Norwegian child and adolescent outpatient clinics: Study protocol for a randomized controlled trial. Trials. doi: 10.1186/s13063-018-3074-9. (Open access.)

Hukkelberg, S. S. (2019). The Quintessence of Child Conduct Problems: Identifying Central Behaviors using Network Analysis. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment.

Hukkelberg, S., Tømmerås, T., & Ogden, T. (2019). Parent training: Effects beyond conduct problems. Children and Youth Services Review. Doi: 10.1016/j.childyouth.2019.03.009.

Hukkelberg, S., Keles, S., Ogden, T. & Hammerstrøm, K. (2019). The relation between behavioral problems and social competence: A correlational Meta-analysis. BMC Psyciatry. doi.org/10.1186/s12888-019-2343-9. (Open access.)

Hukkelberg, S. & Ogden, T. (2019). What is social competence? An investigation into the concept among children with antisocial behaviors. Emotional and Behavioral Difficulties. doi.org/10.1080/13632752.2019.1687168.

Hukkelberg, S., Amlund Hagen, K. & Askeland Sandbu, R. (2019). MATCH-ADTC – transdiagnostisk behandling for barn og unge i psykisk helsevern. BestPractice.

Idsøe, T., Keles, S., Olseth, A. R. & Ogden, T. (2019). Cognitive behavioral treatment for depressed adolescents: results from a cluster randomized controlled trial of a group course. BMC Psychiatry. Doi: 10.1186/s12888-019-2134-3. (Open access.)

Jozefiak, T. og Backer-Grøndahl, A. (2019). Måleegenskaper ved den norske versjonen av Self-Perception Profile for Adolescents. PsykTestBarn, 1;1. doi:10.21337/0060.

Kirkøen, B., Engell, T., Andersen, A., & Hagen, K. A. (2019). Barn i barnevernet og skolefaglig utvikling. Norges barnevern.https://doi.org/10.18261/ISSN.1891-1838-2019-04-04

Skogøy, B. E., Ogden, T., Weimand, B., Ruud, T., Sørgaard, K., & Maybery, D. (2019). Predictors of family focused practice: organisation, profession, or the role as child responsible personnel?. BMC health services research, 19, 793.

Sørlie, M.A. & Breivik, K. (2019). Kunnskapsoppsummering og klassifisering av tiltaket De Utrulige Årenes (DUÅs) skole-og barnehageprogram (1.utg.). Ungsinn 1:1.

Ten Braak, D., Størksen, I., Idsoe, T., & McClelland, M. (2019). Bidirectionality in self-regulation and academic skills in play-based early childhood education. Journal of Applied Developmental Psychology, 65, 101064.

Tvedt, M. S., Bru, E., & Idsoe, T. (2019). Perceived Teacher Support and Intentions to Quit Upper Secondary School: Direct, and Indirect Associations via Emotional Engagement and Boredom. Scandinavian Journal of Educational Research, 1-22.

Viana, K.M.P., Zambrana, I.M., Karevold, E.B. and Pons, F. (2019). Emotions in motion: impact of emotion understanding on children’s peer action coordination. Cognition and Emotion. Advance online publication. DOI: 10.1080/02699931.2019.1669535

Zambrana, I.M., Ogden, T. & Zachrisson, H.D. (2019). Can pre-academic activities in Norway's Early Childhood Education and Care program boost later academic achievements in preschoolers with externalizing behaviors. Scandinavian Journal of Educational Research. Advance online publication. DOI: 10.1080/00313831.2019.1577751.

Zachrisson, H. D., Janson, H., & Lamer, K. (2019). The Lamer Social Competence in Preschool (LSCIP) scale: Structural validity in a large Norwegian community sample. Scandinavian Journal of Educational Research, 63, 551-565. DOI: 10.1080/00313831.2017.1415963.

Artikler uten fagfellevurdering

Apeland, A. & Hagen, K. A. (2019) Diagnoser på godt og vondt. KONTEKSTonline, 3. ISSN 2535-4825.

Frønes, I. (2019) Født sånn eller blitt sånn. Det genetisk-sosiale samspillet. KONTEKSTonline, 3. ISSN 2535-4825.

Hagen, K. A., Backer-Grøndahl, A., Idsøe, T., Olseth, A. R., & Frønes, I. (2019) Tiltak mot utenforskap finnes, men tas ikke i bruk. Aftenposten.

Hukkelberg, S., Hagen, K.A., & Sandbu, R.A. (2019) MATCH – ADTC – transdiagnostisk behandling for barn og unge i psykisk helsevern. BestPractice Norge.

Idsøe, T. (2019). Kan mobbing være traumatiserende? Kontekstonline, nr. 3.

Talgø, K. H. & Torsvik, S. (2019) Mandes drøm. Kulturforskjeller i barneoppdragelse. KONTEKSTonline. 3. ISSN 2535-4825.

Talgø, K. H. & Reer, M. (2019) Foreldretrening har fungert godt i 20 år i Norge. forskning.no.

Talgø, K.H. (2019) Lavterskel kurs hadde god effekt mot depresjon hos unge. forskning.no.

Talgø, K.H. (2019) Tiltak i barneskolen ga mindre bråk i 7. klasse. forskning.no.

Talgø, K.H. (2019) Foreldrerådgivning kan gi mindre angst og depresjon hos barn med atferdsvansker. forskning.no.

Utgarden, I.H. (2019). Forskningsnytt. Kortversjoner av fagartikler fra 2018. KONTEKSTonline. 3. ISSN 2535-4825. 

Bøker og bokkapitler

Brunstad, A. L., Christensen, B., Thøgersen, D. M., & Tollefsen, N. (2019). Funksjonell familieterapi. Multisystemisk terapi. (s. 399-414 og s. 427-446.) Lorås, L. & Ness, O. (red.) Håndbok i familieterapi. Fagbokforlaget. ISBN:9788245027907. 

 

 

 

 

 

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.