Special Menu

Publikasjoner 2021

NUBUs medarbeidere bidrar til en rekke artikler, bøker og rapporter, samt NUBUs populærvitenskapelige tidsskrift KONTEKSTonline. Nedenfor følger publikasjonsliste for 2021. Se meny til høyre for tidligere år.

Artikler med fagfellevurdering

Idsoe, T., Vaillancourt, T., Dyregrov, A., Hagen, K. A., Ogden, T., & Nærde, A. (2021). Bullying victimization and trauma. Frontiers in Psychiatry, 11, 1602. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2020.480353.

 

 

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.