Special Menu

Publikasjoner 2023

NUBUs medarbeidere bidrar til en rekke artikler, bøker og rapporter, samt NUBUs populærvitenskapelige tidsskrift KONTEKSTonline. Nedenfor følger publikasjonsliste for 2023. Se meny til høyre for tidligere år.

 

Artikler med fagfellevurdering

Feldman, J. S., Dolcini-Catania, L. G., Wang, Y., Shaw, D. S., Nordahl, K. B., & Nærde, A. (2023). Compensatory Effects of Maternal and Paternal Supportive Parenting in Early Childhood on Children's School-Age Adjustment. Developmental Psychology. Advance online publication. https://doi.org/10.1037/dev0001523

Feldman, J. S., Natale, B. N., Shaw, D. S., Nordahl, K. B., Janson, H., & Nærde, A. (2023). Duration of Breastfeeding and Supportive Paternal Caregiving in Early Childhood and the Potential Mediating Function of Maternal Caregiving. Journal of Developmental & Behavioral Pediatrics 44(4):p e309-e314, DOI: 10.1097/DBP.0000000000001175

Hukkelberg, S.S. & Andersson, B. Assessing social competence and antisocial behaviors in children: item response theory analysis of the home and community social behavior scales. BMC Psychol 11, 19 (2023). https://doi.org/10.1186/s40359-023-01045-1

Høstmælingen, A. (2023). Behandlingsmetoders rolle i evidensbasert psykologisk praksis. Tidsskrift for Norsk psykologforeninghttps://doi.org/10.52734/z236YHd9

Nyborg, G., Mjelve, L. H., Crozier, W. R., Arnesen, A., Coplan, R. J. & Edwards, A. (2023). Teachers’ Strategies for Helping Shy Students: Findings from a National Survey in Norway, Scandinavian Journal of Educational Research, DOI: 10.1080/00313831.2023.2196534

Rørvik, J., Eiane, J., Bjørknes, R., & Hollekim, R. (2023). Krøll på linja! Minoritetsforeldres erfaringer med telefontolking i barnevernet. Tidsskriftet Norges Barnevern, Vol.100, Iss.1, s. 4-19. https://doi.org/10.18261/tnb.100.1.2

Sigmarsdóttir, M., Arnesen, A., & Forgatch, M. S. (2023). Strengthening parenting among refugees in Europe (SPARE): initial feasibility in Iceland and Norway, Nordic Psychology. https://doi.org/10.1080/19012276.2023.2175231

Slaatten, H., Haugland, B. S. M., Bjørknes, R., Fyhn, T., Tveito, T. H., Poteat, V. P., & Breivik, K. (2023). Stop Sexual Harassment: A study protocol for a cluster randomised controlled trial in secondary schools in Norway. Frontiers in Public Health, Sec. Public Health Education and Promotion, Volume 10 - 2022. https://doi.org/10.3389/fpubh.2022.1051983

Sørlie, M.-A. & Hukkelberg, S. S. (2023). The Teacher Classroom Climate Scale (TCCS): Development and Validation of a New Instrument for Use in Primary School. Journal of Educational & Psychological Research, 5(1), 622-631. (In press). https://bit.ly/3mWV0QP

 

Bøker og bokkapitler

Backer-Grøndahl, A. & Nærde, A. (2023). Selvregulert og skoleklar? I Flaten, K. (red.) Temperament hos små og store barn. Cappelen Damm Akademisk. https://cappelendamm.no/_temperament-hos-sma-og-store-barn-kirsten-flaten-9788202717520

Øhlckers, L. R., Høstmælingen, A., Siqveland, J. (2023). Godt nok og bedre. Kvalitet i psykisk helse- og rustjenester. Fagbokforlaget. https://www.fagbokforlaget.no/Godt-nok-og-bedre/I9788245035285

 

Rapporter

Nordahl, K. B., Apeland, A., Tollefsen, N., Christiansen, Ø., Fylkesnes, M. K., & Melblom, A. (2023). Grunnmodell for hjelpetiltak i barnevernstjenesten. Rapport fra et samarbeidsprosjekt på oppdrag fra Bufdir. Oslo/Bergen: NUBU, RBUP Øst og Sør, RKBU Vest, NORCE. https://www2.bufdir.no/globalassets/global/nbbf/hjelpetiltak/grunnmodell_for_hjelpetiltak_i_barneverntjenesten.pdf

 

Artikler uten fagfellevurdering

Utgarden, I.-H. (2023). Hvordan påvirker lærernes kollektive mestringstro elevene? (forskning.no)

Utgarden, I.-H. (2023). Unge foreldre hadde det tøffest under korona-nedstengingen (forskning.no)

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.