Special Menu

Publikasjoner 2021

NUBUs medarbeidere bidrar til en rekke artikler, bøker og rapporter, samt NUBUs populærvitenskapelige tidsskrift KONTEKSTonline. Nedenfor følger publikasjonsliste for 2021. Se meny til høyre for tidligere år.

 

Artikler med fagfellevurdering

Borgen, N. T., Frønes, I., & Raaum, O. (2021). Impact of the school environment on medical treatment of Attention Deficit Hyperactivity Disorder: A population-wide register data study of school-wide positive behavioral interventions and supports. Child Development. https://doi.org/10.1111/cdev.13574

Borgen, N. T., Raaum, O., Kirkebøen, L. J., Sørlie, M.-A., Ogden, T., Frønes, I. (2021). Heterogeneity in short- and long-term impacts of School Wide Positive Behavior Support (SWPBS) on academic outcomes, behavioral outcomes, and criminal activity. Journal of Research on Educational Effectiveness. https://doi.org/10.1080/19345747.2020.1862375

Cordier, R., Speyer, R., Mahoney, N., Arnesen, A., Mjelde, L. H., & Nyborg, G. (2021). Effects of interventions for social anxiety and shyness in school-aged children: A systematic review and meta-analysis. PLOS ONE 16(7): e0254117. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0254117

Engell, T., Løvstad, A. M., Kirkøen, B., Ogden, T., & Hagen, K. A. (2021). Exploring how intervention characteristics affect implementability: A mixed methods case study of common elements-based academic support in child welfare services. Children and Youth Services Review. Volume 129, available online 22 July 2021. https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2021.106180

Helland, S., Rognstad, K., Kjøbli, J., Mellblom, A., & Backer-Grøndahl, A. (2021). Psykologer i kommunen: En kartlegging av tjenester for barn og unge med psykiske vansker. Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 58, nummer 6, 2021, side 484-491. https://doi.org/10.52734/P43yN32q

Hermansen, T. K., Ronfard, S., Harris, P. L., Pons, F., & Zambrana, I. M. (2021). Young children update their trust in an informant’s claim when experience tells them otherwise. Journal of Experimental Child Psychology, 205, 105063. https://doi.org/10.1016/j.jecp.2020.105063

Hukkelberg, S. & Nærde, A. (2021). Parental stress among Norwegian fathers and mothers: Similarities and differences. Journal of Social and Personal Relationships. https://doi.org/10.1177/02654075211049725

Hukkelberg, S. S., & Ogden, T. (2021). Parenting practices and child conduct problems in a Norwegian subclinical sample: Variable and person-centered approaches. Family Relationshttps://doi.org/10.1111/fare.12538

Idsøe, T., Dyregrov, A., Janson, H. & Nærde, A. (2021). Pandemic-Related Stress Symptoms Among Norwegian Parents of Adolescents in Grades 6 to 8. Frontiers in Psychiatry. 2021, 12, 701782. 10.3389/fpsyt.2021.701782

Idsøe, T., Vaillancourt, T., Dyregrov, A., Hagen, K. A., Ogden, T., & Nærde, A. (2021). Bullying victimization and trauma. Frontiers in Psychiatry, 11, 1602. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2020.480353

Keles, S., Bringedal, G., & Idsøe, T. (2021). Assessing Fidelity to and Satisfaction with the “Adolescent Coping with Depression Course” (ACDC) Intervention in a Randomized Controlled Trial. Journal of Rational-Emotive & Cognitive-Behaviour Therapyhttps://doi.org/10.1007/s10942-021-00427-x

Keles, S., Taraldsen, K. & Olseth, A. R. (2021). Identification of Multisystemic Therapy (MST) subgroups with distinct trajectories on ultimate outcomes in Norway. Research on Child and Adolescent Psychopathologyhttps://doi.org/10.1007/s10802-020-00735-3

Natale, B. N., Shaw, D. S., Janson, H., & Nærde, A. (2021). Duration of breastfeeding mediates the association between early socioeconomic risk and child vocabulary at age 4. Journal of Developmental & Behavioral Pediatrics, January 25, 2021. https://doi.org/10.1097/DBP.0000000000000913

Nordahl, K. B., & Sørlie, M. A. (2021). Ny kunnskap om barn i kontakt med barnevernet og psykisk helsevern for barn og unge. Tidsskriftet Norges Barnevern, 98 (2)90-103. https://doi.org/10.18261/ISSN1891-1838-2021-02-02

Nylén, K., Karlberg, M., Klang, N., & Ogden, T. (2021). Knowledge and will: An explorative study on the implementation of School-Wide Positive Behavior Support in Sweden. Frontiers in Psychology, 12, 266. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.618099

Ogden, T., Olseth, A. R., Sørlie, M.-A. & Hukkelberg, S. (2021). Teacher’s Assessment of Gender Differences in School Performance, Social Skills, and Externalizing Behavior From Fourth Through Seventh Grade. Journal of Educationhttps://doi.org/10.1177/00220574211025071

Olafsen, K. S., Nordahl, K. B., & Drozd, F. (2021). Strukturert videobasert samspillsobservasjon av foreldre og barn. Tidsskriftet Norges Barnevern, 98(1), 58-80. https://doi.org/10.18261/ISSN1891-1838-2021-01-05

Sørlie, M.-A. (2021). Structural, cultural and instructional predictors essential to sustained implementation fidelity in schools: The School-Wide Positive Behavior Support Model (SWPBS). International Journal of Educational Research Open. Volumes 2–2, 2021, 100082. https://doi.org/10.1016/j.ijedro.2021.100082

Thøgersen, D.M., Bjørnebekk, G., Scavenius, C., & Elmose, M. (2021). Callous-unemotional traits do not predict Functional Family Therapy outcomes for adolescents with behavior problems. Frontiers in Psychology, 11, 537706. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.537706

 

 

Artikler uten fagfellevurdering

Frønes, I. (2021). Moving to opportunity - å flytte muligheter. KONTEKSTonline, utgave 8. ISSN 2535-4825. https://www.nubu.no/utgave-8/moving-to-opportunity-a-flytte-til-muligheter-article3319-2635.html

Frønes, I. (2021). Fellesskap og individutell tilpasning. KONTEKSTonline, utgave 8. ISSN 2535-4825. https://www.nubu.no/utgave-8/fellesskap-og-individuell-tilpasning-article3315-2635.html

Frønes, I. & Janson, H. (2021). Forskningens formål – å bidra til forandring for mennesker. KONTEKSTonline, utgave 7. ISSN 2535-4825. https://www.nubu.no/utgave-7/forskningens-formal-a-bidra-til-forandring-for-mennesker-article3250-2596.html

Frønes, I. (2021). Fritidsklubb; utvikling, utforming og utfordringer. Forebygging.no, 2021(2). http://www.forebygging.no/Artikler/2021/Fritidsklubb-utvikling-utforming-og-utfordringer/

Frønes, I. (2021). Godteri og tillit. KONTEKSTonline, utgave 7. ISSN 2535-4825. https://www.nubu.no/utgave-7/godteri-og-tillit-article3251-2596.html

Ogden, T. (2021). Livsmestring i skolen. KONTEKSTonline, utgave 7. ISSN 2535-4825. https://www.nubu.no/utgave-7/livsmestring-i-skolen-article3240-2596.html

Talgø, K. H. (2021). Foreldres og terapeuters opplevelser av empowerment og autonomi i PMTO. KONTEKSTonline, utgave 7. ISSN 2535-4825. https://www.nubu.no/utgave-7/foreldres-og-terapeuters-opplevelser-av-empowerment-og-autonomi-i-pmto-article3249-2596.html

Talgø, K. H. (2021). PALS i skolen gjennom snart 20 år. KONTEKSTonline, utgave 7. ISSN 2535-4825. https://www.nubu.no/utgave-7/pals-i-skolen-gjennom-snart-20-ar-article3246-2596.html

Talgø, K. H. (2021). Virker Funksjonell familieterapi for ungdom med mindre empati? forskning.nohttps://forskning.no/barn-og-ungdom-nasjonalt-utviklingssenter-for-barn-og-unge-nubu-partner/virker-funksjonell-familieterapi-for-ungdom-med-mindre-empati/1859376

Talgø, K. H. (2021). Virksom behandling for ungdom med utagerende atferd. forskning.nohttps://forskning.no/barn-og-ungdom-nasjonalt-utviklingssenter-for-barn-og-unge-nubu-partner/virksom-behandling-for-ungdom-med-utagerende-atferd/1825231

Thøgersen, D. M. & Bartvik, A. C. (2021). Nytt behandlingstilbud for ungdom med bekymringsfull seksuell atferd. KONTEKSTonline, utgave 8. ISSN 2535-4825. https://www.nubu.no/utgave-8/nytt-behandlingstilbud-for-ungdom-med-bekymringsfull-seksuell-atferd-article3313-2635.html

Utgarden, I.-H. (2021). Forskningsnytt. KONTEKSTonline, utgave 8. ISSN 2535-4825. https://www.nubu.no/utgave-8/forskningsnytt-article3314-2635.html 

Utgarden, I.-H. (2021). Forskningsnytt. KONTEKSTonline, utgave 7. ISSN 2535-4825. https://www.nubu.no/utgave-7/forskningsnytt-article3247-2596.html

Utgarden, I.-H. & Tømmerås, T. (2021). Innovasjon i forebyggende intervensjoner for barn og unge. KONTEKSTonline, utgave 7. ISSN 2535-4825. https://www.nubu.no/utgave-7/innovasjon-i-forebyggende-intervensjoner-for-barn-og-unge-article3248-2596.html

 

Bokkapitler

Ogden, T. (2021). Skolinsatser för att främja social kompetens och motverka beteendeproblem. I: Allodi, M.W. (red.), Specialpedagogik för lärare (s. 234-250). Stockholm: Natur och Kultur. https://www.nok.se/titlar/akademisk-psykologi2/specialpedagogik-for-larare/

 

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.