Special Menu

Publikasjoner 2018

NUBUs medarbeidere bidrar til en rekke artikler, bøker og rapporter. Fra 2018 også inn i NUBUs populærvitenskapelige tidsskrift KONTEKST. Nedenfor følger påbegynt publikasjonsliste for 2018. Denne listen vil bli løpende oppdatert gjennom året. Se meny til høyre for tidligere år.

Artikler med fagfellevurdering

Arnesen, A., Braeken, J., Ogden, T., & Melby-Lervåg, M. (2018). Assessing Children’s Social Functioning and Reading Proficiency: A Systematic Review of the Quality of Educational Assessment Instruments Used in Norwegian Elementary Schools. Scandinavian Journal of Educational Research, 1–26. doi.org/10.1080/00313831.2017.1420685

Backer-Grøndahl, A., Nærde, A. & Idsøe, T. (2018). Hot and Cool Self-Regulation, Academic Competence, and Maladjustment: Mediating and Differential Relations. Child Development. doi.org/10.1111/cdev.13104.

Eliassen, E., Zachrisson, H. D., & Melhuish, E. (2018). Is cognitive development at three years of age associated with ECEC quality in Norway? European early Childhood Education Research Journal, 26, 97–110. doi.org/10.1080/1350293X.2018.1412050. 

Flouri, E., Narayanan, M. K., Nærde, A. (2018). Stressful life events and depressive symptoms in mothers and fathers of young children. Journal of Affective Disorders, 230, 22–27. doi:10.1016/j.jad.2017.12.098.

Hagen, K. A., Hilsen, M., Kallander, E. K., & Ruud, T. (2018) Health-related quality of life (HRQoL) in children of ill or substance abusing parents: examining factor structure and sub-group differences. Quality of Life Research. doi.org/10.1007/s11136-018-2067-1.

Keles, S. & Idsøe, T. (2018). A meta-analysis of group Cognitive Behavioral Therapy (CBT) interventions for adolescents with depression. Journal of Adolescence. 67, 129–139. https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2018.05.011.

Keles S., Olseth A. R., Idsøe T. & Sørlie M.-A. (2018). The longitudinal association between internalizing symptoms and academic achievement among immigrant and non-immigrant children in Norway. Scandinavian Journal of Psychology. doi.org/10.1111/sjop.12454.

Ronfard, S., Zambrana, I. M., Hermansen, T.K., & Kelemen, D. (2018). Question-asking in childhood: A review of the literature and a framework for understanding its development. Developmental Review. Advance online publication. doi: 10.1016/j.dr.2018.05.002.

Sørlie, M-A., Idsoe, T., Ogden, T., Olseth, A. R., & Torsheim, T. (2018). Behavioral trajectories during middle childhood: Differential effects of the School-Wide Positive Behavior Support Model. Prevention Science, 1-11, First online, 18.08.18. doi 10.1007/s11121-018-0938-x (open access).

Tømmerås, T., Kjøbli, J., & Forgatch, M. (2018). Benefits of Child Behavior Interventions for Parent Well-Being. Family Relations. https://doi.org/10.1111/fare.12344.

Zachrisson, H. D., Janson, H., & Lamer, K. (2018). The Lamer Social Competence in Preschool (LSCIP) Scale: Structural Validity in a Large Norwegian Community Sample. Scandinavian Journal of Educational Research, doi: 10.1080/00313831.2017.1415963.

Artikler uten fagfellevurdering   

Apeland, A. (2018). Mangfold og tilpasning i PMTO-arbeidet. Fra den internasjonale konferansen «PMTO and Diversity» i Århus juni 2017. KONTEKST, 1, 18–27. ISSN 2535–4825.

Grønlie, A. A. (2018). Kompetansebehovet i barnevernet. Om endringen av ansvarsfordelingen mellom stat og kommune. KONTEKST, 1, 54–61. ISSN 2535–4825.

Hagen, K. & Ogden, T. (2018). Hvem har størst utbytte av PMTO? KONTEKSTonline, 2, 28–35. ISSN 2535–4825.

Hagen, K. A. (2018). Vi har lært mye om hva som virker. Hva gjør vi nå? forebygging.no, mars 2018.

Heiestad, F. (2018). Trivsel i skolehverdagen. Intervju. KONTEKSTonline, 2, 44–47. ISSN 2535–4825.

Idsøe, T., Keles, S., Bringedal, G., Børve, T., & Ogden, T. (2018). Utenfor rekkevidde. Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 55, nummer 12, 2018.

Lønnum, K. & Christensen, B. (2018). Lost in Translation. KONTEKSTonline, 2, 36–43. ISSN 2535–4825.

Lønnum, K., Sveinsson, Å., Hay, A. F., Mørkrid-Thøgersen, D., Ervik-Jeanning, R., & Christensen. B. (2018). En evidensbasert tiltakskjede for ungdom. En deskriptiv studie av problembelastning hos ungdommer ved inntak i behandlingsprogrammene FFT, MST og TFCO. KONTEKST, 1, 28–39. ISSN 2535–4825.

Lønnum, K. (2018). Å være på vakt. Hvordan er det å være tilgjengelig hele døgnet? Intervju. KONTEKST, 1, 50–53. ISSN 2535–4825.

Ogden, T. (2018). Ut av rundkjøringen? Det gjelder å tette gapet mellom kunnskap og praksis. KONTEKST, 1, 5–16. ISSN 2535–4825.

Ogden,T. (2018). Sosial kompetanse og sosial læring hos barn og unge. Forebygging.no. 5/2018.

Sørlie, M-A. (2018). Hva kan vi forvente av PALS? KONTEKSTonline, 2, 5–19. ISSN 2535–4825.

Utgarden, I-H. (2018). Konsentrater. Kortversjoner av fagartikler fra 2018. KONTEKSTonline, 2, 52–56. ISSN 2535–4825.

Vannebo, A. (2018). Konsentrater. Kortversjoner av fagartikler fra 2017. KONTEKST, 1, 62–73. ISSN 2535–4825.

Zachrisson, H. D., & Ogden, T. (2018). Tull eller tiltak? Om å tolke effektstørrelser i kontrollerte evalueringsstudier. KONTEKST, 1, 40–48. ISSN 2535–4825.

Bøker og bokkapitler

Frønes, I. (2018). Den krevende barndommen. Om barndom, sosialisering og politikk for barn. Cappelen Damm Akademisk. ISBN/EAN 9788202595494. 176 s.

Ogden, T. (2018). Anvendelse av forskningskunnskap. Nordahl, T. & Hansen, O. (red.) Dette vet vi om. Gyldendal Akademisk. ISBN/EAN: 9788205520769.

Ogden, T., & Hagen, K. A. (2018). Adolescent mental health: prevention and intervention. 2nd edt. London: Routledge.

Rapporter

 

 

 

 

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.