Special Menu

Publikasjoner 2020

NUBUs medarbeidere bidrar til en rekke artikler, bøker og rapporter, samt NUBUs populærvitenskapelige tidsskrift KONTEKSTonline. Nedenfor følger publikasjonsliste for 2020. Se meny til høyre for tidligere år.

Artikler med fagfellevurdering

Engell, T., Kirkøen, B., Hammerstrøm, K. T., Kornør, H., Ludvigsen, K. H. og Hagen, K. A. (2020). Common Elements of Practice, Process and Implementation in Out-of-School-Time Academic Interventions for At-risk Children: a Systematic Review. Prevention Science. doi.org/10.1007/s11121-020-01091-w.

Fandrem, H., Oppedal, B. & Idsøe, T. (2020). Reactive and proactive aggression among immigrant and non-immigrant early adolescents in Norway: The relation to emotional and conduct problems. Adolescent Psychiatry. ISSN 2210-6766. DOI: 10.2174/2210676610666200327165927.

Keles, S., & Idsoe, T. (2020, online first) Six- and twelve-month follow-up results of a cluster randomized controlled trial of a CBT-based group course. Prevention Science. https://doi.org/10.1007/s11121-020-01160-0.

Lenes, M., McClelland, M. M., ten Braak, D., Idsøe, T. & Størksen, I. (2020). Direct and indirect pathways from children’s early self-regulation to academic achievement in fifth grade in Norway. Early Childhood Research Quarterly. ISSN 0885-2006. Volum 53. s. 612-624. DOI: 10.1016/j.ecresq.2020.07.005.

Nordahl, K. B., Owen, M. T., Ribeiro, L. A & Zachrisson, H.D. (2020). Parenting quality from observational ratings at age 2: validation from Norwegian and U.S Samples. Early Childhood Research Quarterly 53, 379-390. doi.org/10.1016/j.ecresq.2020.05.010.

Ribeiro, L. A., Casey, B., Dearing, B., Nordahl, K. B., Aguiar, C. og Zachrisson, H. D. (2020). Early Maternal Spatial Support for Toddlers and Math Skills in Second Grade, Journal of Cognition and Development, doi:10.1080/15248372.2020.1717494.

Sørlie, M.-A., Hagen, K. A. og Nordahl, K. B. (2020). Development of social skills during middle childhood: Growth trajectories and school-related predictors. International Journal of School & Educational Psychology. https://doi.org/10.1080/21683603.2020.1744492.

Thøgersen, D. M., Andersen, M. E. og Bjørnebekk, G. (2020). A Multi-Informant Study of The Validity of the Inventory of Callous-Unemotional Traits in a Sample of Norwegian Adolescents with Behavior Problems. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment. doi.org/10.1007/s10862-020-09788-6.

Artikler uten fagfellevurdering

Heiestad, F., Arnesen, A. og Ogden, T. (2020). Hva er PALS-modellen og hva er den ikke? Utdanningsnytt.no.

Nærde, A. & Backer‐Grøndahl, A. (2020). Hvem påvirker hvem? Hvordan barn skaper sine foreldre. KONTEKSTonline, 5. ISSN 2535-4825.

Ogden, T. (2020). Bevissthet rundt og oppfatninger av kliniske retningslinjer for diagnostikk og behandling av alvorlige atferdspro­blemer hos barn på tvers av Europa – en kvalitativ undersøkelse blant «akademiske eksperter». Best Practice Nordic.

Talgø, K.H. (2020). Hva betyr sosial kompetanse for barn? forskning.no.

Talgø, K.H. (2020). Hvordan oppdager psykologer barn og unge som mangler empati? forskning.no

Talgø, K. H. (2020). Foreldre som bryr seg bidrar til at barn lykkes på skolen. forskning.no.

Vartun, M., Frøjd, E. K. og Talgø, K. H. (2020). Hjemmekarantene: Slik kan du hjelpe smårollingen til å bli bedre i matte. forskning.no.

Wathne, V. C. og Grønlie, A. A. (2020). PMTO-kurs for fosterforeldre i Bufetat – implementering og 15 års erfaring. Fosterhjemskontakt nr. 1/2020.

Bøker og bokkapitler

Ogden. T. (2020). Skolens mål og muligheter. Gyldendal. ISBN: 9788205535909.

 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.