Her finner du handouts fra plenumsforelesningene 16. og 17. september

Torsdag 16. september 2010

10:30-11:30   Implementing PBIS: Organization and System Change
                        Dean Fixsen, Universitet i North-Carolina, USA

12:00-13:00   Implementation Drivers and Coaching Competence
                        Dean Fixsen, Universitet i North-Carolina, USA

Fredag 17. september 2010

08:30-09:30   I-PALS - skolefaglig og sosial mestring, to sider av samme sak! 
                        Anne Arnesen og Wilhelm Meek-Hansen, Atferdssenteret

14:00-15:00   Læring i motbakke: Barn i krise og barn som lever under harde vilkår
                        
Kan vi skjerme dem mot skolens motvind og klabbeføre?
                        Magne Raundalen, Senter for krisepsykologi i Bergen

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.