Du er her:

NUBU-konferansen 2023

Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge arrangerte den attende NUBU-konferansen tirsdag 21. og onsdag 22. november på Oslo Kongressenter. Tema for årets konferanse var «Ulikheter i psykisk helse».

To foreldre med hvert sitt barn på skuldrene gående i blomstereng.

Innen forskning på feltet referer termen «Mental health disparity» til både ulikhet i tilgang på psykiske helsetjenester og årsaker til ulikheter i psykisk helse. Årsakene til denne ulikheten kan være fattigdom, utdanningsnivå, minoritetsbakgrunn og andre former for marginalisering. Dette ønsket vi å formidle kunnskap om på NUBU-konferansen 2023.
Bilde av Terrie Moffit med lue og vinterjakke
Terrie Moffitt er en av hovedforeleserne på årets NUBU-konferanse. Foto:privat.

Terrie Moffitt var en av hovedforeleserne på årets konferanse. Moffit er psykolog og forsker, og hun er særlig kjent for forskningen innen livslang utviklingspsykologi, mental helse og antisosial atferd. Hun er assisterende direktør for den kjente Dunedin-studien som har fulgt en fødselskohort i New Zealand siden 1972.

I sitt foredrag snakket Moffitt om den banebrytende teoretiske artikkelen fra 1993 hvor hun framsatte hypotesen om at unge mennesker som viser antisosial atferd utvikler seg langs to spor: antisosial atferd som begrenser seg til ungdomstiden og antisosial atferd som fortsetter gjennom livet.

Årets hovedforelesere var: 

  • Terrie Moffitt, professor ved Duke University og King’s College London
  • Fartein Ask Torvik, seniorforsker ved FHI
  • Camilla Stoltenberg, konsernsjef i NORCE
  • Tilmann von Soest, professor ved Psykologisk institutt, UiO
  • Ivar Frønes, tidligere seniorforsker ved NUBU og professor ved Sosiologisk institutt, UiO
  • Nina Drange, medlem av regjeringsoppnevnt ekspertgruppe om barn i fattige familier og seniorforsker ved Frischsenteret, UiO

Les presentasjon av plenumsforeleserne her.

Barne- og familieminister Kjersti Toppe åpnet konferansen.

I tillegg presenterte flere norske og internasjonale forskere og fagfolk forskning, tiltak og erfaringer i arbeidet med utsatte barn og unge.

Konferanseprogram.

Konferansen er godkjent av Norsk psykologforening som vedlikeholdskurs for spesialister med 14 timer.

Tusen takk til alle som deltok og bidro til å gjøre NUBU-konferansen 2023 så fin og innholdsrik.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.