Handouts fra presentasjoner

Her legger vi ut handouts fra presentasjoner ettersom vi får de. Alle foredragene vil ikke bli lagt ut, da ikke alle forelesere ønsker å ha sine foredrag liggende ute.

Plenum

Samtaler med barn i krise, informasjon og forklaringer, rettet hovedsakelig mot barnevernet. Magne Raundalen, Senter for Krisepsykologi. 

"Komet - ett forskningsbaserat program för barn med utagerande beteendeproblem" Martin Forster, Uppsala Universitet. 

Evidensbasert praksis ti år etter. Terje Ogden, Atferdssenteret. 

Kvalitet i barnevernsinstitusjoner. Tore Andreassen, Bufdir.

Parallelle seminar

1.1 Kvalitetssikring, et nødvendig gode! Belyst gjennom skolemodellen PALS og behandlingsmodellen PMTO. Anne Arnesen og Elisabeth Askeland, Atferdssenteret.

1.2 Behandling av ungdom i tidlig ruskarrierer – kunnskapsstatus 2011. Terje Ogden, Atferdssenteret.

1.3 SMART: Forebygging av emosjonelle problemer hos ungdom. Simon-Peter Neumer, RBUP Øst og Sør.

1.4 Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - en nysatsning for å styrke kunnskapsutvikling og samarbeidet om barnevern og barn og unges psykiske helse. Reidar Jakobsen, RBUP Vest + BUS Vest = RKBU Vest.

1.5 Små barn med ADHD-kliniske erfaringer med De utrolige årenes behandlingsprogram. Kari Walmsnes og Siri Gammelsæter, BUP Trondheim. Del 1. Del 2

1.6 Tidlig utvikling av fysisk utfordrende atferd - betydningen av familie og barnehage. Ane Nærde og Henrik Daae Zachrisson, Atferdssenteret.

1.7 Behandlingsfosterhjem (Multidimensional Treatment Foster Care - MTFC) - en introduksjon. Kyrre Lønnum, Atferdssenteret og Kharim Lekhal, Bufetat. 

2.3 PMTO foreldregrupper: Bakgrunn og resultater. Ragnhild Pettersen og John Kjøbli, Atferdssenteret.

2.4 Veiledningsprinsipper i evidensbaserte metoder. Anett Apeland og Mona Duckert, Atferdssenteret.

2.6 Implementering med kvalitet. Erfaringer fra Fjell kommune. Margunn Landro og Irene Solem Hansen, Fjell kommune.

3.1 Hvordan få tiltak til å virke? Implementering i teori, praksis og forskning. John Kjøbli og Terje Ogden, Atferdssenteret.

3.3 Behandlingslinje for barn med ADHD. Geir Øgrim, Åsebråten barne- og ungdomspsykiatriske klinikk.

3.4 Rusbehandling i MST. Therese Sandvik, Grethe Elin Larsen og Erlend Eidsaa, BUFdir.

3.5 Parterapi med et barneperspektiv i familier med vold i nære relasjoner.Jon Middelborg og Dimitrij Samoilow. Enerhaugen familievernkontor.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.